D A R K   -   S K Y   C R O A T I A   - - -   C I E L O   B U I O   -   C R O A Z I A   - - -   T A M N O   N E B O   -   H O R V A Š K A

Novosti

SAVJETOVANJE: ISKAZ O PROCJENI UČINAKA ZA IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O ZAŠTITI OD SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA


Ministarstvo zaštite okoliša i prirode poziva na savjetovanje: Iskaz o procjeni učinaka za izmjene i dopune Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=3697

Tema savjetovanja je: Iskaz o procjeni učinaka za izmjene i dopune Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja

Opis savjetovanja: Problematika zaštite od svjetlosnog onečišćenja u zakonodavstvu Republike Hrvatske regulirana je Zakonom o zaštiti okoliša (Narodne novine, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15 i Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (Narodne novine, broj 114/11). Hrvatski sabor donio je 2011. godine Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (Narodne novine, broj 114/11) kojim se uređuje zaštita od svjetlosnog onečišćenja, načela te zaštite, subjekti koji provode zaštitu, način utvrđivanja standarda upravljanja rasvijetljenošću u svrhu smanjenja potrošnje električne i drugih energija i obveznih načina rasvjetljavanja, kojim se utvrđuju mjere zaštite od prekomjerne rasvijetljenosti, ograničenja i zabrane u svezi sa svjetlosnim onečišćenjem, planiranje gradnje, održavanja i rekonstrukcije rasvjete, odgovornost proizvođača proizvoda koji služe rasvjetljavanju i drugih osoba. Od donošenja Zakona i njegovog stupanja na snagu, prošlo je više od četiri godine. U međuvremenu su stupile na snagu mnoge izmjene i dopune u aktima na području zaštite okoliša i prirode, gradnje, prostornog uređenja i energetike te ostalih relevantnih područja, a koja su usko povezana sa zaštitom od svjetlosnog onečišćenja. Brojne promjene koje su nastupile iskazale su se u neujednačenosti istovrsnih pojmova u više zakonskih akata ili kao referenciranje na postojeće zakonodavstvo iz doba kad je Zakon donesen. Obzirom da ne postoji niti jedna Direktiva Europske unije koja propisuje zaštitu od svjetlosnog onečišćenja, izmjene i dopune Zakona doprinijeti će unaprjeđenju zaštite okoliša od svjetlosnog onečišćenja, čime će Hrvatska biti svrstana u vrh zemalja Europske unije koje imaju propisane mjere zaštite okoliša od svjetlosnog onečišćenja. Krajnji cilj je navedenim izmjenama i dopunama Zakona je unaprijediti uređenje područja zaštite od svjetlosnog onečišćenja, odrediti subjekte koji provode zaštitu, odrediti način utvrđivanja zahtijevanog svjetlotehničkog standarda, utvrditi mjere zaštite od prekomjerne rasvijetljenosti, ograničenja i zabrane u vezi s planiranjem gradnje, održavanjem i rekonstrukcijom sustava vanjske rasvjete.

Javno izlaganje održat će se u srijedu, 10. kolovoza 2016. godine s početkom u 14:00 sati u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, dvorana na III. katu.

Savjetovanje je otvoreno do: 16.8.2016.

ODRŽANA IZBORNA SKUPŠTINA UDRUGE


U sklopu II. Susreta astronomskih društava Hrvatske u petak 18. rujna 2015. u Malom Lošinju održana je izborna skupština Našeg neba - udruge za zaštitu noćnog neba. Na skupštini je izabrano staro/novo vodstvo: Korado Korlević, prof. za predsjednika, Boris Štromar, dipl. ing. za dopredsjednika i Dorian Božičević, mag. theol. za tajnika. Na skupštini se raspravljalo o aktivnostima udruge po pitanju smanjenja svjetlosnog onečišćenja u proteklom razdoblju te budućim aktivnostima.

Konstatirano je da je trenutno najveći problem neprovođenje odredaba Zakona o zaštiti svjetlosnog onečišćenja koji je donesen još 2011. godine i nedoneseni podzakonski akti predviđeni tim zakonom. Radi neprovođenja zakona i nepostojanja podzakonskih akata svjedoci smo vrlo lošeg postavljanja rasvjete poglavito u okviru investicija u turističke objekte gdje se često rasvjeta postavlja na potpuno neekološki način radi "estetike" i "dizajna", a da ista u konačnici nije funkcionalna, ne služi povećanju sigurnosti nego nepotrebno svijetli u nebo i prirodni okoliš čineći štetu čitavom ekosustavu. Najžalosnije je što se danas najčešći primjeri takvih loših i neekoloških projekata rasvjete nalaze u zaštićenim park-šumama i neposrednoj blizini zaštićenih područja prirode uključenih u ekološku mrežu.

Najvažniji zaključak skupštine je da će udruga u suradnji s Hrvatskim astronomskim savezom oformiti povjerenstvo za izradu prijedloga podzakonskih akata na Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja budući da isti nisu doneseni, a da su zadnji prijedlozi podzakonskih akata koje je izradila radna skupina Ministarstva zaštite okoliša i prirode bili loši u smislu preslabe zaštite od svjetlosnog onečišćenja, dozvoljavanja prevelike rasvijetljenosti te vrlo kompliciranih procedura koje bi provedbu istih činile neprovedivom. Treba istaknuti i činjenicu da kod izrade prijedloga podzakonskih akata u radnu skupinu Ministarstva zaštite okoliša i prirode nije bio uključen niti jedan predstavnik Našeg neba - udruge za zaštitu noćnog neba i Hrvatskog astronomskog saveza premda su s naše strane bili predloženi članovi za radnu skupinu.

INSPEKCIJA IZDALA UPOZORENJE RADI KRŠENJA ZAKONA NA ZRĆU


Na našu adresu e-pošte danas je došla obavijest iz Ministarstva zaštite okoliša i prirode - Uprave za inspekcijski nadzor o obaljenom nadzoru i izdanom upozorenju radi kršenja Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja. Obavijest možete pročitati klikom ovdje.

Slijedeća stranica | Sve vijesti