D A R K   -   S K Y   C R O A T I A   - - -   C I E L O   B U I O   -   C R O A Z I A   - - -   T A M N O   N E B O   -   H O R V A Š K A

Prijavite kršenje zakona

Obzirom da nikome nije u interesu kažnjavanje, molimo da prije slanja prijave nadležnoj inspekciji pokušate poslati pismo upozorenja prekršitelju zakona. Za inspekcijski nadzor prema članku 31. Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 114/11) nadležne su inspekcija zaštite okoliša i gospodarska inspekcija, svaka u svojem djelokrugu. Prijave kršenja Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja možete slati na slijedeću adresu:

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE
SEKTOR INSPEKCIJSKOG NADZORA ZAŠTITE OKOLIŠA
Radnička cesta 80
10 000 Zagreb

Faksom na: +385 (0)1 371 72 12
Pozivom na: 112 ili +385 (0)1 371 72 02
E-poštom na: okolis.inspekcija@mzoip.hr


Šprance upozorenja:

Šprance dopisa za prijavu kršenja zakona: