D A R K   -   S K Y   C R O A T I A   - - -   C I E L O   B U I O   -   C R O A Z I A   - - -   T A M N O   N E B O   -   H O R V A Š K A

ALARMANTNO POVEĆANJE SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA NA LOŠINJU!U noćima 18. i 20. srpnja 2015. posjetio nas je kolega Herman Mikuž sa Astronomsko geofizikalnog opservatorija Fakulteta za matematiko in fiziko u Ljubljani i osnivač Observatorija Črni vrh te član Društva Temno nebo Slovenije kako bi zajedno s predsjednikom Astronomskog društva „Leo Brenner“ te tajnikom Hrvatskog astronomskog saveza i Našeg neba – Udruge za zaštitu noćnog neba Dorianom Božičevićem napravio foto-dokumentaciju stanja svjetlosnog onečišćenja. Obzirom da nas je 2008. posjetio kolega Andrej Mohar iz Društva Temno nebo Slovenije te je i tada bila napravljena foto-dokumentacija stanja svjetlosnog onečišćenja, sada imamo materijal za usporedbu i ocjenu aktualnog stanja. Usporedbom foto-dokumentacije, jasno je da je svjetlosno onečišćenje višestruko poraslo od 2008. godine do danas i da je stanje alarmantno jer se i dalje planira postavljanje velike količine rasvjetnih tijela, a da se pri tome ne pazi da rasvjeta bude ekološka i montirana na ekološki prihvatljiv način.

Fotografija snimljena na južnom dijelu otoka u blizini vrha Pogled 2008.

(Fotografija: Andrej Mohar - Temno nebo Slovenije)

Fotografija snimljena na južnom dijelu otoka u blizini vrha Pogled 2015.

(Fotografija: Herman Mikuž - Astronomsko geofizikalni observatorij Fakulteta za matematiko in fiziko u Ljubljani)

Radi lakšeg snalaženja na obje su slike označena zviježđa Veliki i Mali Medvjed koja se nalaze u smjeru Čikata i Malog Lošinja i sasvim je razvidno višestruko povećanje svjetlosnog onečišćenja uslijed neekološke i neekološki postavljene rasvjete u Čikatu.

Prijetnja ekološkoj mreži NATURA2000

U proteklih godinu dana došlo je do velikog povećanja svjetlosnog onečišćenja na području otoka Lošinja. Stanje je alarmantno jer se postavila i još se postavlja velika količina neekoloških rasvjetnih tijela ili rasvjetnih tijela montiranih na neekološki način da svijetle direktno u nebo i prirodni okoliš. Najveću štetu pri tome čini rasvjeta postavljena u uvali Čikat prilikom rekonstrukcije hotela, vila, šetnice, dijela obalnog pojasa i hortikulture od strane hotelske kuće Jadranka hoteli d.o.o. koja je za projekt rasvjete angažirala dizajnera Deana Skiru. Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Uređenje dijela obalnog pojasa u uvali Čikat na otoku Lošinju napravilo je poduzeće DLS d.o.o. iz Rijeke na osnovu kojega je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdalo rješenje prema kojem nije potrebno izraditi studiju utjecaja na okoliš i ekološku mrežu, a u samom elaboratu nema projekta rasvjete. Zabrinjavajuće je da se nije pristupilo ocjeni utjecaja na okoliš i ekološku mrežu po pitanju rasvjete obzirom da je Čikat okružen zaštićenim područjima uključenim u ekološku mrežu NATURA2000 i to u najvećem dijelu područjima HR3000161 (Cres-Lošinj) i HR1000033 (Kvarnerski otoci), ali i drugima te činjenici da je i sam Čikat područje zaštićene park-šume. Opće je poznata činjenica da neekološka ili neekološki postavljena rasvjeta svijetli stotine kilometara u krug i do vrlo velike visine iznad horizonta što je direktna ugroza za migraciju ptica i za noćne životinje (šišmiše, ćukove, sove, noćne leptire, …). Neekološka ili na neekološki način postavljena rasvjeta u zaštićenoj park-šumi direktno krši svrhu zaštite prema kojoj je park-šuma prirodna ili sađena šuma, veće krajobrazne vrijednosti, namijenjena odmoru i rekreaciji u kojoj su dopušteni samo oni zahvati i radnje čija je svrha njezino održavanje ili uređenje. Postavljanje podne rasvjete, rasvjete koja tuče direktno u nebo, krošnje stabala i koja osvjetljava vegetaciju općenito odozdo prema gore nije ekološki prihvatljiv zahvat bilo gdje, a kamo li u zaštićenoj park-šumi. Udruga za zaštitu noćnog neba podnijela je Inspekciji za zaštitu okoliša i prirode prijavu vezano za svjetlosne snopove koji iz Čikata tuku direktno u nebo i do sada se nitko iz inspekcije nije oglasio pa cijela ova situacija pomalo već podsjeća na već viđene scenarije korupcije odnosno određene sprege između krupnog kapitala i državnih institucija. U pripremi su nove prijave i ne samo po pitanju rasvjete u Čikatu nego i vezano za ostale zagađivače svjetlom koje smo uočili.

Karta područja koja su pod zaštitom i u sklopu ekološke mreže sa označenim mjestima snimanja gore prikazanih fotografija

Širenje svjetlosnog onečišćenja i na južnom dijelu otoka

Obilaskom južnog dijela otoka (jednog od najtamnijih i najočuvanijih područja na otoku Lošinju) osim velikog porasta svjetlosnog onečišćenja radi rasvjete u uvali Čikat, snimili smo i neekološku rasvjetu postavljenu u uvali Balvanida koja je zaštićena u sklopu ekološke mreže NATURA2000 pod brojem HR3000011 (uvala Balvanida) i u kojoj do nedavno uopće nije bilo rasvjete te svjetlosnu kapu od neekološke i loše postavljene rasvjete na otoku Iloviku. Obzirom na trend širenja rasvjete i postavljanja neekološke rasvjete, južni dio otoka Lošinja neće više biti oaza tamnog neba u koju dolaze astronomi i zaljubljenici u noćno nebo.

Fotografija neekološke rasvjete u zaštićenoj uvali Balvanida snimljena na južnom dijelu otoka u blizini vrha Pogled 2015.

(Fotografija: Herman Mikuž - Astronomsko geofizikalni observatorij Fakulteta za matematiko in fiziko u Ljubljani)

 

Fotografija svjetlosne kape koju proizvodi rasvjeta na otoku Iloviku snimljena na južnom dijelu otoka u blizini vrha Pogled 2015.

(Fotografija: Herman Mikuž - Astronomsko geofizikalni observatorij Fakulteta za matematiko in fiziko u Ljubljani)

Direktna šteta za turizam, baštinu i astronomiju

U današnje vrijeme, kada su mnogi gradovi preosvijetljeni i kad se s rijetkih mjesta može vidjeti prirodno noćno nebo, naše prirodno i očuvano nebo postaje turistički resurs i ne samo nebo nego i noć bez previše rasvjete. Prirodna tama tijekom noći potrebna je svima, a osobito onima koji tijekom godine žive u preosvijetljenom prostoru i tijekom godišnjeg odmora žele kvalitetan i potpun odmor. Nema kvalitetnog lječilišnog i zdravstvenog turizma bez očuvanja prirodne tame noći koja omogućuje potpuni odmor, vraćanje normalnom cirkadijanskom ritmu i normalnim razinama lučenja hormona melatonina. Na Lošinju svjetlosno onečišćenje čini i direktnu štetu našoj astronomskoj baštini i budućnosti astronomije na otoku. U Malom Lošinju je djelovala prva civilna, privatna i amaterska zvjezdarnica na području Hrvatske i šire, Zvjezdarnica „Manora“ koju je osnovao i vodio Leo Brenner (Spiridion Gopčević) od 1893./94. do 1909. godine, a danas u Malom Lošinju svoje sjedište imaju Astronomsko društvo „Leo Brenner“, Hrvatski astronomski savez i Naše nebo – Udruga za zaštitu noćnog neba. Sve je više astronoma koji posjećuju naš otok radi očuvanosti noćnog neba, ali sada, opstanak astronomije na otoku Lošinju je doveden u pitanje. Vrlo je neizvjesno do kada ćemo se moći baviti astronomijom na Lošinju i do kada će nam dolaziti astronomi na otok, kada je prirodnog zvjezdanog neba iz dana u dan sve manje.

<<< nazad