D A R K   -   S K Y   C R O A T I A   - - -   C I E L O   B U I O   -   C R O A Z I A   - - -   T A M N O   N E B O   -   H O R V A Š K A

POTPISAN MEMORANDUM O SURADNJIU Daruvaru 25. ožujka 2012. za vrijeme manifestacije "10 dana astronomije u Daruvaru" potpisan je Memorandum o suradnji Hrvatskog astronomskog saveza i Saveza astronoma amatera Srbije. Među točkama memoranduma o suradnji pronašla se i točka o suradnji na smanjenju svjetlosnog onečišćenja u regiji. Više na www.astronomskisavez.hr.

<<< nazad