D A R K   -   S K Y   C R O A T I A   - - -   C I E L O   B U I O   -   C R O A Z I A   - - -   T A M N O   N E B O   -   H O R V A Š K A

Utjecaj svjetlosnog onečišćenja na ljudsko zdravljeTajnik Hrvatskog astronomskog saveza i Našeg neba - Udruge za zaštitu noćnog neba Dorian Božičević, mag. theol. je sklopu 1. znanstveno stručnog kongresa "LJEČILIŠNI TURIZAM I PRIRODNI LJEKOVITI ČINITELJI" koji se održao od 31. kolovoza do 2. rujna 2018. na Rabu u organizaciji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije održao predavanje na temu "Utjecaj svjetlosnog onečišćenja na ljudsko zdravlje" o čemu je publiciran i članak u zborniku radova sa kongresa.

<<< nazad