D A R K   -   S K Y   C R O A T I A   - - -   C I E L O   B U I O   -   C R O A Z I A   - - -   T A M N O   N E B O   -   H O R V A Š K A

O nama

Naše nebo - Udruga za zaštitu noćnog neba ima za cilj očuvanje prirodnog noćnog neba i krajobraza, prirode, okoliša i bioraznolikosti kao temeljnih vrijednosti društva, te prihvatljivo gospodarenje prirodnim resursima primjenom odrednica održivog razvoja i energetske učinkovitosti, te poticanje inovatorstva na području svjetlotehnike.

Udruga je osnovana na osnivačkoj skupštini održanoj 08. listopada 2010. godine u Artatorama (otok Lošinj) u vrijeme redovite skupštine Hrvatskog astronomskog saveza, a osnovali su je članovi više Hrvatskih astronomskih udruga kao specijaliziranu udrugu koja se ima baviti problemom svjetlosnog onečišćenja.