D A R K   -   S K Y   C R O A T I A   - - -   C I E L O   B U I O   -   C R O A Z I A   - - -   T A M N O   N E B O   -   H O R V A Š K A

Sve vijesti

Hrvatska dobila delegata u Međunarodnoj organizaciji za zaštitu noćnog neba


Odlukom Međunarodne organizacije za zaštitu noćnog neba (Dark-Sky International) glavni tajnik Hrvatskog astronomskog saveza Dorian Božičević imenovan je stalnim delegatom ove međunarodne organizacije za područje Hrvatske. Hrvatska je ovime dobila stalnog predstavnika u ovoj međunarodnoj organizaciji, a Dark-Sky International svog stalnog predstavnika na terenu. Božičević je do sada bio član mreže advokata ove međunarodne organizacije i sada je imenovan na najvišu nacionalnu predstavničku funkciju. Jačanjem suradnje Hrvatskog astronomskog saveza i Međunarodne organizacije za zaštitu noćnog neba očekuje se još aktivniji rad na zaštiti Hrvatskog zvjezdanog neba te zaštiti posebnih područja odnosno zaštite pojedinih područja kao Međunarodnih parkova tamnog neba (IDSP) ili Međunarodnih zajednica tamnog neba (IDSC).
https://darksky.org/who-we-are/delegates/
Suspendiran status prvom Hrvatskom međunarodnom parku tamnog neba


Početkom godine Međunarodna organizacija za zaštitu noćnog neba (International Dark Sky Association – IDA) suspendirala je status prvom Hrvatskom međunarodnom parku tamnog neba značajnom krajobrazu Petrova Gora – Biljeg. Značajni krajobraz Petrova Gora – Biljeg je prvi u Hrvatskoj dobio status Međunarodnog parka tamnog neba 2019. godine nakon dugotrajnog i mukotrpnog rada članova Astronomskog društva Beskraj iz Zagreba pod vodstvom Borisa Štromara. Malo nakon proglašenja odnosno certificiranja prvog međunarodnog parka tamnog neba u Hrvatskoj, na Petrovu Goru dolazi državna tvrtka Odašiljači i veze te postavlja velebni komunikacijski toranj sa jakim signalizacijskim svjetlima na vrhu tornja koja ometaju astronomska motrenja i tamu u tek proglašenom međunarodnom parku tamnog neba. Astronomsko društvo Beskraj, Hrvatski astronomski savez i članice saveza pokušavaju objasniti da je ta rasvjetna tijela potrebno ukloniti, ali bezuspješno pa Astronomsko društvo Beskraj obustavlja provedbu daljnjih aktivnosti na području Petrove Gore i umjesto tradicionalnog Petrova Gora Star Pary-ja odlazi u Liku i počinje s organizacijom Lika Star Party-ja.

Nakon za astronomsku zajednicu sramotnih pisama koje su u listopadu 2021. godine Međunarodnoj organizaciji za zaštitu noćnog neba uputili čelnici Općine Vojnić i Turističke zajednice Općine Vojnić u kojima tvrde da hoće više rasvjete, a ne zaštitu noćnog neba, sve aktivnosti vezane za Međunarodni park tamnog neba Petrova Gora – Biljeg su u potpunosti obustavljene. Kako u proteklom razdoblju nije bilo nikakvih aktivnosti, Međunarodnoj organizaciji za zaštitu noćnog neba u siječnju ove godine nije dostavljeno obavezno izvješće za 2022. godinu nakon čega je Petrovoj Gori suspendiran status međunarodnog parka tamnog neba, a status će biti trajno dokinut u siječnju 2024. godine ukoliko se situacija ne popravi. Hrvatska je nažalost sa dva međunarodna parka tamnog neba spala na jedan jedini pa je sad Vrani Kamen kraj Daruvara jedini Međunarodni park tamnog neba u Hrvatskoj.

 

Više o proglašenju parka možete pročitati na sljedećoj poveznici:

http://www.ad-beskraj.hr/petrova-gora-prvi-hrvatski-park-tamnog-neba

Sat za planet Zemlju - 25. ožujka 2023. - Gasimo rasvjetu!


U subotu 25. ožujka 2023. diljem svijeta obilježava se Sat za planet Zemlju u svrhu podizanja svijesti o klimatskim promjenama i potrebi za održivim razvojem i racionalnim korištenjem prirodnih resursa i energije. Sat za planet Zemlju je osmišljen tako da se svi mogu uključiti u podizanje svijesti o klimatskim promjenama tako što će u subotu 25. ožujka 2023. od 20:30 do 21:30 na sat vremena ugasiti rasvjetu u kući, na dvorištu, šetnici, trgu, …

Hrvatski astronomski savez i Naše nebo – Udruga za zaštitu noćnog neba ovim putem pozivaju sve gradove i općine da se priključe ovoj akciji i ugase na sat vremena dio javne rasvjete na svom području te da informiraju javnost o tom događaju i prijave događanje na internetskoj stranici ove akcije https://www.earthhour.org.

Pozivamo sve gradove i općine da se priključe ovoj akciji podizanja svijesti o klimatskim promjenama, podrže nastojanja oko očuvanja prirodnog okoliša i održivog razvoja te nastojanja za smanjenje svjetlosnog onečišćenja.
Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja napokon u punoj primjeni!


Nakon što je u travnju 2019. godine na snagu stupio novi Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, a u studenom 2020. godine Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljivanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima, krajem veljače su napokon stupila na snagu i posljednja dva pravilnika propisana zakonom, Pravilnik o mjerenju i načinu praćenja rasvijetljenosti okoliša i Pravilnik o sadržaju, formatu i načinu izrade plana rasvjete i akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete. Stupanjem na snagu ovih dvaju pravilnika novi Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja sada je u punoj primjeni.

Počeli su teći rokovi za jedinice lokalnih samouprava i operatore vanjske rasvjete

Od 24. veljače 2023. počeli su teći rokovi od 12 mjeseci jedinicama lokalne samouprave i operatorima javne rasvjete za izradu Plana rasvjete i Akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete te rok od 12 godina u kojem bi sva vanjska rasvjeta trebala biti u skladu s novim zakonom. Obavezama jedinicama lokalne samouprave tu nije kraj jer dio djelokruga nadzora, osim što ga provodi inspekcija nadležna za područje zaštite okoliša, spušten je u ingerenciju komunalnih redarstava pa će lokalne samouprave očito morati uložiti sredstva i napor u dodatno osposobljavanje komunalnih redara vezano za provedbu mjera zaštite od svjetlosnog onečišćenja. Sukladno zakonu, građani sada, osim inspekciji nadležnoj za zaštitu okoliša, svoje prigovore vezano za kršenje Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja na lokalnoj razini mogu podnijeti i komunalnim redarstvima.

Poveznice na zakon i pravilnike:

• Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19) - https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_02_14_271.html

• Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima (NN 128/20) - https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_11_128_2442.html

• Pravilnik o mjerenju i načinu praćenja rasvijetljenosti okoliša (NN 22/23) - https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_02_22_376.html

• Pravilnik o sadržaju, formatu i načinu izrade plana rasvjete i akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete (NN 22/23) - https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_02_22_377.html
NOVO ISTRAŽIVANJE UPOZORAVA NA GALOPIRAJUĆI RAST SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA


Novo istraživanje pokazuje zabrinjavajući trend porasta svjetlosnog onečišćenja od prosječno 10%. To znači da se 𝘀𝘃𝗷𝗲𝘁𝗹𝗼𝘀𝗻𝗼 𝗼𝗻𝗲𝗰̌𝗶𝘀̌𝗰́𝗲𝗻𝗷𝗲 𝘂𝗱𝘃𝗼𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰̌𝘂𝗷𝗲 𝘀𝘃𝗮𝗸𝗶𝗵 𝟴 𝗴𝗼𝗱𝗶𝗻𝗮. To su pokazale analize gotovo 50.000 mjerenja koje su dobrovoljci radili od 2011. do 2022. godine. Satelitska mjerenja nisu pouzdana jer senzori na satelitima nisu osjetljivi na plavi spektar u kojem LED svjetiljke imaju vrlo visoke emisije. Trend je zapravo očekivan jer sve efikasnija LED tehnologija znači masovno i nepotrebno osvjetljavanje svakog puteljka pod krinkom "uštede". Jedan od primjera je grad Ivanec koji se hvali proširenjem mreže javne rasvjete s 3000 na 5000 svjetiljki kao metodom štednje. Tu su i sve agresivniji oglašivači koji ne prezaju pred postavljanjem mega reklamnih ekrana i panoa građanima doslovno ispred prozora, a građani koji pokušaju pružiti otpor budu sudski tuženi i privatno zastrašivani. Hrvatski Zakon o svjetlosnom onečišćenju je neefikasan, ne poštuje se, i zapravo ne sadrži nikakve mehanizme za zaustavljanje svjetlosnog onečišćenja. Dopuštene granične vrijednosti su previsoke što zapravo legalizira svjetlosno onečišćenje. Imamo slučajeve gdje komunalno redarstvo ne želi postupati po zakonu čak niti kod vrlo jasne zabrane svijetlećih reklama na križanjima. Gradovima se obećavaju uštede 30-40% u projektima koji zapravo šire rasvjetnu mrežu, a staru rasvjetu zamjenjuje novim svjetiljkama nepotrebno pretjeranog intenziteta. Istovremeno se ti gradovi uvaljuju u dužničko ropstvo kroz otplatu projekata u roku 7-8 godina, iako bi realne uštede trebale biti 80-90%, a projekt otplaćen u 2-3 godine. Zabrinjavajuće je da se problem svjetlosnog onečišćenja tretira isključivo kao problem potrošnje električne energije, a radi se o problemu pretjerane umjetne rasvjete kao onečišćivaču okoliša koji potpuno remeti osnovni ritam ekosustava - prirodnu izmjenu dana i noći, 𝗿𝗶𝘁𝗮𝗺 𝗻𝗮 𝗸𝗼𝗷𝗲𝗺 𝗷𝗲 𝗲𝘃𝗼𝗹𝘂𝗶𝗿𝗮𝗼 𝘀𝗮𝘃 𝗯𝗶𝗹𝗷𝗻𝗶 𝗶 𝘇̌𝗶𝘃𝗼𝘁𝗶𝗻𝘀𝗸𝗶 𝘀𝘃𝗶𝗷𝗲𝘁 𝗻𝗮 𝗽𝗹𝗮𝗻𝗲𝘁𝗶 𝗭𝗲𝗺𝗹𝗷𝗶. Ako zbog pohlepe industrije i inertnosti vlasti ne možemo riješiti problem svjetlosnog onečišćenja, koji je zapravo vrlo jednostavan, možemo li očekivati da će se riješiti problem globalnih klimatskih promjena? https://www.science.org/doi/10.1126/science.adf4952 PROBLEMI U HRVATSKOJ - trend sve većeg osvjetljavanja prometnica izvan rezidencijalnih područja; stvara se kontinuirana rasvjeta između naselja, što potiče brzu vožnju kad je malo prometa - teže su posljedice u nezgodama, izlijetanja s ceste završavaju fatalno zbog sudara vozila u stup javne rasvjete. Ministarstvo prometa Nizozemske iz tog razloga ne preporučuje postavljanje rasvjete na prometnice izvan naselja ako je promet manji od 100 vozila na sat po jednoj kolničkoj traci (link: https://puc.overheid.nl/rijkswaterstaat/doc/PUC_138778_31/) - rasvjeta na autocestama (čvorišta i odmorišta) je prevelike snage, često proizvode svjetlosno onečišćenje veće od obližnjih gradova (npr. čvor Višnjan, karta svj. onečišćenja: https://www.ekorasvjeta.net/wp-content/uploads/2019/04/Istra-Vi%C5%A1njan.jpg ) i predstavlja sigurnosni problem ( vozači velikom brzinom iz snažne rasvjete ulijeću u mrkli mrak); Njemačka, Austrija, Slovačka i Mađarska uopće nemaju rasvjetu na autocestama (video, 90 min vožnje po njemačkoj autocesti https://youtu.be/fZnsIRKD8YA ; karta čvorišta kod Leipziga: https://www.ekorasvjeta.net/wp-content/uploads/2019/04/Leipzig.jpg ) u tri mjeseca koliko je u Sloveniji ugašena rasvjeta na autocestama (ne treba spominjati da su od toga odustali sad pale rasvjetu!), uštede su procijenjene na 700.000 EUR- u HR bi to bilo 3-4 puta više (više od 9 milijuna EUR godišnje, 68 mil. kn, imamo veću kilometražu autocesta i puno više instaliranih svjetiljki); u Njemačkoj živi oko 400.000, au Austriji 140.000 Hrvata koji tamo najnormalnije voze svoje aute; Njemačka i Austrija imaju dvostruko manje poginulih u prometu na milijun stanovnika od Hrvatske, a na prometnicama imaju znatno manje rasvjete ili ona (u slučaju autocesta) čak nije niti postavljena (izvor: Eurostat, Njemačka 30 na milijun, Austrija 40 na milijun, Hrvatska 70 na milijun: https://transport.ec.europa.eu/news/preliminary-2021-eu-road-safety-statistics-2022-03-28_en ) - trend prekomjernog osvjetljavanja šetnica uz more, čime se zasljepljuju šetači koji više ne mogu uživati u ljepoti mora, obale i noćnog neba. Za šetnice uz more preporuča se niska orijentaciona rasvjeta stupova ne viših od 1m (primjer: Petram Resort, Savudrija: https://www.facebook.com/ekorasvjeta/photos/pcb.5713418375445115/5713396742113945/ ), temperature boje svjetla ne više 2200K, te potpuno gašenje rasvjete nakon ponoći kad se šetnice praktički ne koriste. - za projektiranje rasvjete forsira se europski standard EN 13201 koji predviđa postavljanje rasvjete pretjeranog intenziteta i gustoće stupova za rasvjetu, što proizvodi dodatne troškove prilikom postavljanja ili rekonstrukcije rasvjete; kriteriji određivanja kategorije prometnica su proizvoljni (promet: rijedak, umjeren, gust; brzina: mala, srednja, visoka) i podložni manipulacijama; korištenje standarda nije zakonska obaveza (kao što nije zakonska obaveza imati osvijetljenu prometnicu, u protivnom bi imali osvijetljene autoceste i državne ceste u punom profilu) već samo preporuka - JLS mogu zatražiti postavljanje javne rasvjete manjeg intenziteta, naročito s obzirom da LED rasvjeta koja ima velik udio plavog svjetla ljudskom oku djeluje sjajnije. - dekorativna rasvjeta građevina je na većini objekata vrlo primitivne izvedbe, bliješti u nebo i prozore građana, bez postavljenih sjenila i pretjeranog intenziteta; Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (članak 5, točka 5. https://www.zakon.hr/z/496/Zakon-o-za%C5%A1titi-od-svjetlosnog-one%C4%8Di%C5%A1%C4%87enja ) nalaže da dekorativna rasvjeta smije osvjetljavati samo građevinu ili spomenik, te ne smije izlaziti izvan njihovih gabarita. Dekorativna rasvjeta se može u potpunosti gasiti za vrijeme svjetlostaja, budući da građani tada spavaju i ne dive se arhitekturi u 2 po noći. Slavni Eiffelov toranj u Parizu dekorativnu rasvjetu gasi u 23:45 https://www.architecturaldigest.com/story/the-eiffel-tower-is-shutting-off-its-lights-and-heres-why-it-matters dok je zagrebački HNK cijelu noć osvijetljen kao stadion; nažalost Pravilnik o zonama rasvijetljenosti (prilog 2, tablica 2c: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_11_128_2442.html ) predviđa dozvoljenu svjetlinu od čak 20 cd/m2 dok je u Sloveniji svugdje ograničenje 1 cd/m2 (članak 10, stavak 1: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4520 ) - ne poštuju se odredbe Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja - trend postavljanja svjetlećih reklamnih ekrana na križanja, čime se direktno krši Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenju, članak 27. stavak 6 Pravilnika o zonama rasvijetljenosti: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_11_128_2442.htm ); postavlja se javna rasvjeta s nedozvoljeno visokom temperaturom boje svjetla, npr. 3000K umjesto dozvoljenih 2200K u zaštićenim područjima (Pelješki most i prilazne prometnice: https://www.ekorasvjeta.net/ekosustav/rasvjeta-peljeskog-mosta-je-protuzakonita/ ) - trend postavljanja po dvije svjetiljke na jednom stupu javne rasvjete za osvjetljavanje iste površine - znatno se povećava trošak projekta isključivo s ciljem nerealnog napuhavanja profita rasvjetnoj industriji (cijena svjetiljke 50W je oko 20% veća od svjetiljke 25W, zato je profit znatno veći kad se postave dvije svjetiljke od 25W!) RJEŠENJA PROBLEMA U HRVATSKOJ - neke odredbe Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja se još ne provode jer još na snagu nisu stupila dva posljednja pravilnika u sklopu Zakona; odgovornost je na Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja koje ne poštuje rokove koje je samo postavilo: pravilnici su bili na javnom savjetovanju u lipnju prošle godine (Pravilnik o izradi plana rasvjete, Pravilnik o mjerenju i praćenju rasvijetljenosti okoliša) no općine i gradovi odredbe već sad mogu početi primjenjivati i pripremiti se za implementaciju zakona i pravilnika, što se zakonski mora obaviti u roku 6 mjeseci od stupanja na snagu svih pravilnika - za vrijeme ekonomske krize koja je počela 2008., mnoge općine u HR su gasile javnu rasvjetu na cestama izvan rezidencijalnih zona, bez negativnog utjecaja na sigurnost (primjer: rasvjeta u blizini Trakošćana: https://www.ekorasvjeta.net/wp-content/uploads/2014/10/Usporedba.gif ). Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja donosi obavezu poštivanja svjetlostaja, smanjenje ili gašenje javne rasvjete tijekom noći, što općine i gradovi mogu već sada iskoristiti; rasvjeta izvan rezidencijalnih zona gdje nema pješaka nije potrebna jer automobili imaju farove i moraju biti tehnički ispravni; rasvjeta na autocestama se može ugasiti odmah - za vrijeme svjetlostaja moraju se gasiti osvijetljene reklamne površine veće od 20 m2. Svijetleće reklame značajno pridonose povećanju svjetlosnog onečišćenja, a noću ionako nemaju svoju svrhu kad većina građana spava. Francuska je uvela obavezu gašenja svijetlećih reklama i osvijetljenih izloga po noći: https://www.thelocal.fr/20221007/france-bans-overnight-illuminated-advertising-in-energy-saving-drive/ ; reklame u rezidencijalnim zonama smetaju mnogim građanima smanjujući im kvalitetu života i ometajući privatnost, - gašenje dekorativne rasvjeta pročelja u kasnim noćnim satima; modificiranje rasvjete (jednostavna sjenila) da bude usmjerena na građevine i ne bliješti u okoliš, kako je i propisano zakonom - postavljanje javne rasvjete slabijeg intenziteta i toplije boje (ispod 2700K, 2200K u parkovima, šetnicama i zaštićenim područjima; slabija i toplija rasvjeta će stvoriti ugodniju atmosferu zbog manjeg kontrasta sa tamnom okolinom; ljudsko oko se vrlo brzo adaptira na različite intenzitete svjetla u okolišu - pun Mjesec daje rasvijetljenost okoline od 0.25 luksa, pa nije potrebno postavljati rasvjetu od 10 luksa ako se okolina dovoljno dobro razaznaje na 2 luksa; postavljanje javne rasvjete s regulacijom intenziteta tijekom noći (također zakonska obaveza - građani navode da uopće ne primjećuju razliku u intenzitetu na lokacijama gdje se javna rasvjeta tijekom noći automatski smanjuje za 30%) - ljudsko oko u noćnom (skotopskom) vidu je puno osjetljivije na plavi spektar kojeg LED svjetiljke emitiraju znatno više nego žućkasta natrijeva rasvjeta. Zbog toga LED rasvjeta djeluje 3-4x sjajnija od natrijeve kod jednake količine luksa (http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/vision/bright.html i https://www.ledlightingsupply.com/blog/converting-to-led-sp-ratios ). Istraživanja su pokazala da plavi spektar ima više od 5x negativniji utjecaj na smanjenje proizvodnje hormona melatonina koji u ljudskom tijelu regulira cirkadijski ritam, naš "unutarnji sat": https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0067798#s3 Poremećaj cirkadijskog ritma može imati ozbiljne posljedice za ljudsko zdravlje. - u Hrvatskoj se na javnu rasvjetu troši 3% ukupne električne energije (izvor: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovistost https://www.fzoeu.hr/hr/javna-rasvjeta/7577 ), tako da nisu osnovane tvrdnje da će smanjenje javne rasvjete stvarati probleme u proizvodnji električne energije.
Pravilnici na javnom savjetovanju


Pravilnici vezani na Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja su na javnom savjetovanju do 17.6. i to:
1. Pravilnik o sadržaju, formatu i načinu izrade plana rasvjete i akcijskog plana gradnje i / ili rekonstrukcije vanjske rasvjete https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=20686
2. Pravilnik o mjerenju i načinu praćenja rasvijetljenosti okoliša https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=20683
Istima možete pristupiti na gore navedenim poveznicama.
Sat za planet Zemlju 2022.


U subotu 26. ožujka 2022. diljem svijeta obilježava se Sat za planet Zemlju u svrhu podizanja svijesti o klimatskim promjenama i potrebi za održivim razvojem i racionalnim korištenjem prirodnih resursa i energije. Sat za planet Zemlju je osmišljen tako da se svi mogu uključiti u podizanje svijesti o klimatskim promjenama tako što će u subotu 26. ožujka 2022. na sat vremena ugasiti rasvjetu u kući, na dvorištu, šetnici, trgu, ...
Hrvatski astronomski savez i Naše nebo – Udruga za zaštitu noćnog neba ovim putem pozivaju sve gradove i općine da se priključe ovoj akciji i ugase na sat vremena dio javne rasvjete na svom području te da informiraju javnost o tom događaju i prijave događanje na internetskoj stranici ove akcije https://www.earthhour.org.
Pozivamo sve gradove i općine da se priključe ovoj akciji podizanja svijesti o klimatskim promjenama, podrže nastojanja oko očuvanja prirodnog okoliša i održivog razvoja te nastojanja za smanjenje svjetlosnog onečišćenja.
Otvoreno pismo ministru dr. sc. Tomislavu Ćoriću


HRVATSKI ASTRONOMSKI SAVEZ

NAŠE NEBO - UDRUGA ZA ZAŠTITU NOĆNOG NEBA


Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

dr. sc. Tomislav Ćorić, ministar

Predmet: Nepravilnosti u Pravilniku o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim

vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim

sustavima

Poštovani gospodine ministre,

kao predstavnici zaštite okoliša i prirode, zaštite ljudskog zdravlja te astronomske zajednice koji već niz godina ukazujemo na problem svjetlosnog onečišćenja, moramo izraziti nezadovoljstvo rezultatom i načinom rada na donošenju Pravilnika o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima koji se donosi u sklopu Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja. Ujedno, i osobno kao članovi radne skupine za izradu pravilnika (Boris Štromar i Dorian Božičević) ovime izražavamo i zabrinutost da je Pravilnik, koji bi trebao osigurati adekvatnu javnu i dekorativnu rasvjetu uz primjenu ograničenja koja bi štitila ljudsko zdravlje i okoliš od svjetlosnog onečišćenja, uzurpiran intervencijama rasvjetne industrije. To je potencirano činjenicom da je jedan član radne skupine nedavno osumnjičen u aferi Janaf zbog nezakonitog pogodovanja i namještanja natječaja za postavljanje javne rasvjete. Osim toga, granične vrijednosti koje su postavljene u Pravilniku praktički legaliziraju postojeće stanje i već uhodanu praksu projektiranja rasvjete, tj. pretjeranog osvjetljavanja okoliša.

Na primjer, Prilog II, tablica 2c - tablica koja je naknadno ubačena nakon e-savjetovanja, a donosi maksimalne razine svjetline (luminancije) na površinama građevina koje su nedopustivo velike. Svjetlina 20 cd/m2 jednaka je maksimalno dozvoljenoj svjetlini oglasnih ploča (tablici 8, prilog IV.) što znači da pročelja zgrada smiju svijetliti kao reklamni mega-panoi zbog kojih se mnogi građani bune da noću ne mogu spavati. Ovakve vrijednosti ne predstavljaju zaštitu, već praktički legaliziraju svjetlosno onečišćenje protiv kojeg se građani neće smjeti žaliti. Slovenska Uredba o graničnim vrijednostima svjetlosnog onečišćenja, na snazi od 2007. godine, dozvoljava maksimalnu prosječnu svjetlinu dekorativne rasvjete od 1 cd/m2, vrijednost koja je preuzeta iz talijanskih regionalnih pravilnika.

Prilog II, tablica 2b (prilog II, tablica 3 u verziji pravilnika na e-savjetovanju) - maksimalne razine vertikalne rasvijetljenosti na otvorima kulturnih dobara i susjednih građevina povećane su nakon e-savjetovanja iako nije bilo primjedbi za potrebu povećanja istih, samo za smanjenje.

Pojam "svjetlostaj" (čl. 3, st. 1, točka 23.), iako dobrodošao termin, tijekom rasprave radne skupine promijenjen je tako da je s obveznih 23h postao vezan je sredinu noći umjesto konkretno vrijeme provedbe. Radno vrijeme trgovina, ugostiteljskih objekata, proizvodnih pogona, obrazovnih i sportskih ustanova te kulturnih manifestacije ne modificira se tijekom godine s obzirom na sredinu noći - koja tijekom ljetnih mjeseci nastupa oko 1h. Smatramo da se ovime znatno smanjuje učinkovitost pravilnika, na štetu zdravlja svih građana Republike Hrvatske.

Čl. 3, st.1, točka 3 dopunjava definiciju korelirane boje temperature odnosom s/p <1.3 čime se zanemaruje više puta dokazan negativan utjecaj plavog spektra na okoliš i ljudsko zdravlje. Veći s/p odnos znači veću emisiju plavog spektra, a sve LED svjetiljke korelirane boje 3000K ionako imaju s/p odnos manji od 1.3. Odnos s/p (skotopski/fotopski, odnosno noćni/dnevni vid), naime, govori koliko će osvijetljenost površine ljudskom oku djelovati sjajnije ako se koriste svjetiljke s većim udjelom plavog spektra.Time se zanemaruje stavak 3 članka 8 Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja koji navodi obveznu mjeru zaštite od svjetlosnog onečišćenja kao smanjenje emisije svjetlosti valnih duljina ispod 500 nm. Američka zdravstvena udruga (american Medical Association) upozorava da LED rasvjeta ima 5x negativniji učinak na ljudski cirkadijski sustav koji regulira ritam spavanja (https://www.ama-assn.org/press-center/press-releases/ama-adopts-guidance-reduce-harm-high-intensity-street-lights). Svjetlotehnički projekti za javnu rasvjetu projektirani su za klasične natrijeve svjetiljke koje imaju s/p odnos 0.5. Moderne LED svjetiljke korelirane boje temperature 3000 K koje imaju s/p odnos 1.3 ljudskom oku će djelovati 2.6x sjajnije pri jednakoj količini emisije svjetlosnog toka (https://thegrid.rexel.com/en-us/blogs/lighting-design/b/lighting-and-lighting-design-blog/posts/what-is-the-s-p-ratio-of-lighting). Dakle, uz jednaku količinu emitiranog svjetla, LED svjetiljke 3000K će imati 2.6x negativniji učinak na okoliš i ljudsko zdravlje u odnosu na visokotlačni natrij. Koristeći s/p odnos, granične vrijednosti u prilogu III, tablica 4, će ljudskom oku djelovati 2.6x sjajnije - prosječna srednja vrijednost od 30 luksa djelovati će ljudskom oku poput 78 luksa. Za usporedbu, ispod svjetiljke na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, maksimalne izmjerene vrijednosti se kreću oko 50 luksa. Na sastanku radne skupine, održanom prije pandemije korona virusa, izjavljeno je da je s/p parametar uveden na prijedlog članova predstavnika rasvjetne industrije.

Britanska verzija standarda/norme ( https://theilp.org.uk/project/ilp-cpd-webinar-british-standard-5489-update/ ) koristi s/p odnos kao polazište za smanjenje intenziteta svjetiljki (LED) koje imaju viši udio plave boje (veći s/p odnos).

Dokument Europske komisije, EU Green Public Procurement Criteria for Road Lighting and traffic signals za “Low Impact Lighting” ( https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/tbr/190125_JRC115406_eugpp_road_lighting_technical_report.pdf ) navodi sljedeće kriterije za ekološku rasvjetu:

potrošnja električne energije za javnu rasvjetu 15 kW/h po glavi stanovnika godišnje

zabrana javne rasvjete na prometnicama i raskršćima izvan naselja

udaljenost između stupova javne rasvjete ne smije biti manja od 3.7x njihove visine

maksimalna svjetlina prometnica ne smije biti veća od 0.5 cd/m2

najveća dozvoljena rasvijetljenost na rezidencijalnim prozorima smije biti 0.01 do 0.5 luksa, ovisno o udaljenosti svjetiljke

Članak 19, tj. članak 18 na e-savjetovanju, uvodi zakonsku obavezu korištenja rasvjetne norme EN 13201, koja se na razini EU tretira isključivo kao preporuka. Zakonska obaveza korištenja norme uzrokovati će povećanje svjetlosnog onečišćenja, te značajne i nepotrebne troškove za Republiku Hrvatsku prilikom rekonstrukcije javne rasvjete. Članak 12 Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja spominje norme, ali se ne propisuje zakonska obaveza propisivanja norme u Pravilniku. LoNNe ( http://www.cost-lonne.eu/about/ - europska mreža stručnjaka za svjetlosno onečišćenje ) upozorava da norma EN13201, koja postavlja obavezne minimalne vrijednosti rasvjetljavanja (intenzitet rasvijetljenosti, jednolikost, i drugo) ne uzima u obzir ekološke kriterije koji se tiču ograničenja svjetlosnog onečišćenja.

Sama činjenica da se pravilnikom u sklopu Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja postavlja obavezno minimalno osvjetljenje je neprihvatljiva i protivna ekološkim kriterijima i kriterijima zaštite ljudskog zdravlja. Zakon o zaštiti od buke ne postavlja minimalne obavezne razine buke, niti Zakon o onečišćenju zraka ne određuje minimalne obavezne emisije stakleničkih plinova. Mnogi su primjeri država i gradova EU kojima su prometnice većinom sasvim adekvatno osvijetljene sa stajališta sigurnosti u prometu, a istovremeno daleko ispod razina koje zahtjeva norma. Osim toga, norma koja se koristi u SAD, za isti tip prometnice određuje znatno manji intenzitet od EN13201 ( S. Fotios, R. Gibbons, Road lighting research for drivers and pedestrians: The basis of luminance and illuminance recommendations: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1477153517739055 )

Sigurnost na prometnicama u većini država EU je značajno bolja od Hrvatske gdje se posljednjih desetak godina uglavnom u natječajima ionako zahtjeva poštivanje norme. Primjer je Njemačka gdje je broj poginulih na 100.000 stanovnika gotovo dvostruko manji od broja poginulih u Hrvatskoj ( 39 naspram 73, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Road_safety_statistics_-_characteristics_at_national_and_regional_level&oldid=463733 ).

Napominjemo da Njemačka, Austrija, Mađarska i Slovačka ( ukupno 200 milijuna stanovnika ) uopće nemaju rasvjetu na odmorištima i odvojcima autocesta, dok su u Hrvatskoj sva odmorišta i petlje preosvijetljeni. Time predstavljaju sigurnosni problem za vozače koji velikim brzinama prolaze kroz bliještavo odmorište ili odvojak te ulijeću u potpuni mrak, a često uzrokuju veće svjetlosno onečišćenje od obližnjih gradova do kojih vode (npr. izlaz Višnjan).

Korištenje norme često se uzurpira na način da se određuju klase prometnica veće od realno potrebnih, te postavlja snažnija rasvjeta s pregusto postavljenim rasvjetnim stupovima. U mnogim slučajevima to znači obavezu postavljanja potpuno nove infrastrukture umjesto jednostavne zamjene postojećih svjetiljki s odgovarajućim modernim efikasnim i ekološkim verzijama. To je naročito problematično u slabo naseljenim i nerzazvijenim dijelovima Hrvatske gdje će sad postojati obaveza postavljanja javne rasvjete kao u većim gradovima.

Mnoga istraživanja su pokazala da povećanje intenziteta rasvjete na prometnicama nema nikakvog utjecaja na sigurnost prometa ( izvor: S. Fotios et al., The transition between lit and unlit sections of road and detection of driving hazards after dark: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1477153517725775 ), a često djeluje i negativno. Istraživanja u Nizozemskoj ( izvor: Insitute for Road Safety Research https://www.swov.nl/en/facts-figures/factsheet/public-lighting-and-vehicle-lighting ) pokazala su da gašenje svake druge svjetiljke ili čak potpuno gašenje javne rasvjete noću na prometnicama izvan gradova nema nikakvog utjecaja na sigurnost prometa ( primjer gašenja rasvjete u Krapinsko-zagorskoj županiji: http://www.ekorasvjeta.net/wp-content/uploads/2014/10/Usporedba.gif ). Ova praksa se već godinama provodi i u mnogim općinama u Hrvatskoj, bez negativnih posljedica.

Napominjemo da bi se uvođenjem navedenih ekoloških kriterija nipošto ne bi ugrozila sigurnost na prometnicama, uz značajne uštede na troškovima za javnu rasvjetu. Prema istraživanju provedenom u Hrvatskoj, godišnji troškovi javne rasvjete premašuju pola milijarde kuna ( http://rgn.hr/~zandreic/studenti/lp/kordic_zavrsni.pdf ). Hrvatska godišnje po stanovniku troši oko 100 kW/h na javnu rasvjetu, dok je u Sloveniji još od 2007. godine zakonska granica postavljena na 45 kW/h. Moderna LED tehnologija omogućuje uštede veće od 70%, a uvođenjem navedenih ekoloških kriterija (smanjenje svjetlosnog toka za 2.5x korištenjem s/p odnosa, smanjenje intenziteta ili gašenje nakon 23h) troškovi bi se smanjili na 1/10, što bi bilo od velikog značaja za Republiku Hrvatsku. Dodatno napominjemo da je Francuska od 1.1.2019. godine uvela zakonsku obavezu gašenja rasvjete u izlozima trgovina nakon radnog vremena.

S tim u vezi predlažemo sastanak s Vama i Vašim djelatnicima iz područja zaštite od svjetlosnog onečišćenja kako bi pronašli rješenja kojima bi Pravilnik zaista postao dokument kojim se štiti okoliš i ljudsko zdravlje, te da se revidiraju rješenja koja su u Pravilnik ugrađena na inzistiranje rasvjetne industrije i članova radne skupine nedavno osuđenih zbog korupcije.

U Malom Lošinju, 9. listopada 2020.


S poštovanjem,

Glavni tajnik HAS-a i tajnik Našeg neba:

Dorian Božičević, mag. theol., v.r.

E-savjetovanje o nacrtu pravilnika


Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je 23. travnja 20230. godine na e-savjetovanje uputilo Nacrt pravilnika iz članka 9. Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (Narodne novine, broj 14/19) odnosno Nacrt Prijedloga pravilnika o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima. U e-savjetovanje se možete uključiti na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=14028 do 23. svibnja 2020. godine.
COVID-19 - POZIV NA GAŠENJE RASVJETE


Hrvatski astronomski savez i Naše nebo – Udruga za zaštitu noćnog neba

POZIVAJU NA GAŠENJE RASVJETE

Obzirom da su jučer stupile na snagu strože mjere zaštite od širenja korona virusa radi kojih trgovine, trgovački centri, restorani, ugostiteljski objekti i druge uslužne djelatnosti neće raditi sljedećih 30 dana pozivamo sve koji su svoje objekte morali zatvoriti da ugase rasvjetu u objektima koji ne rade, a osobito u izlozima. Naime, na ovaj način će se uštediti energija, novac i smanjiti svjetlosno onečišćenje u vremenu kada nam rasvjeta nije potrebna radi ekonomske neaktivnosti. Potičemo svih da razmišljaju o štednji u vremenu ekonomske neaktivnosti i na blagotvorne učinke koje ta štednja može imati na prirodni okoliš. Svi smo svjedoci da ova pandemija uzrokuje teške reperkusije na naše živote i ekonomiju, ali istovremeno radi naše smanjene aktivnosti pozivne učinke na čistoću i kvalitetu zraka, vode i općenito prirodni okoliš. Stoga, budimo odgovorni, štedimo energiju i novac te čuvajmo prirodu i ugasimo svu nepotrebnu rasvjetu u objektima koji trenutno ne rade.

Poziv Vladi i Stožeru civilne zaštite

Pozivamo Vladu Republike Hrvatske i Krizni stožer civilne zaštite da razmisle o mjeri uvođenja svjetlostaja od ponoći do jutra (gašenje javne rasvjete, rasvjete na autoputevima osim na benzinskim postajama i odmorištima, a osobito gašenje rasvjete na otvorenim igralištima koja su nažalost postala okupljališta) koja će imati sljedeće učinke:

- smanjenje izlaženja i kretanja građana od ponoći do jutra što će dodatno poboljšati mjere zaštite od širenja korona virusa;
- štednju energije i proračunskih sredstava u trenutku kada je izvjestan značajan pritisak na proračun radi smanjene ekonomske aktivnosti;
- blagotvorno će djelovati na prirodni okoliš radi privremenog značajnog smanjenja emisija po pitanju svjetlosnog onečišćenja.

Svi smo svjedoci da naša smanjena aktivnost uslijed ove pandemije pozitivno djeluje na prirodni okoliš te da se kakvoća zraka i vode u vrlo kratkom vremenu značajno poboljšala osobito u visokoindustrijaliziranim područjima, područjima velike napučenosti i velike aktivnosti cestovnog i drugog prometa. Promatrajmo ovu krizu i sa stanovišta da je ovo prilika da Zemlji damo vrijeme da se odmori i da nas nakon završetka ove krize, kad izađemo iz svojih domova, dočeka čišći zrak, voda i očuvaniji prirodni okoliš.
Petrova gora – prvi međunarodni park tamnog neba u Hrvatskoj


Značajni krajobraz Petrova gora i Biljeg 17. lipnja 2019. godine službeno je proglašen Međunarodnim parkom tamnog neba prema kriterijima Međunarodne udruge za tamno nebo – International Dark-Sky Association (IDA). Petrova Gora je postala prvi i jedini takav park u Hrvatskoj. Oznaka međunarodnog parka tamnog neba jedinstven je način promocije zaštite noćnog neba na svijetu, a time ujedno i posebno priznanje zaštićenom krajobrazu kojim se dobiva dodatna vrijednost i atraktivnost ne samo u smislu zaštite prirode, već i u turističkoj ponudi. Oznaka se dodjeljuje zaštićenim područjima prirode koji imaju iznimno tamno nebo prepuno zvijezda te provode programe popularizacije astronomije, edukaciju javnosti o problematici svjetlosnog onečišćenja te aktivnu promociju i program očuvanja noćnog neba za sadašnje i buduće naraštaje.

Značajni krajobraz Petrova gora i Biljeg prostire kroz dvije županije (Karlovačka i Sisačko-moslavačka županija) i tri općine (Vojnić, Gvozd i Topusko). Značajnim krajobrazom upravljaju Javna ustanova „Natura Viva" za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije te Hrvatske šume kao pravna osoba koja gospodari šumama i šumskim zemljištem u vlasništvu RH na tom području.

Pokretač i nositelj procesa prijave značajnog krajobraza Međunarodnim parkom tamnog neba je Astronomsko društvo Beskraj iz Zagreba. Proglašenje parka tamnog neba podrazumijevalo je međusobnu podršku navedenih ustanova i općina s ciljem smanjenja svjetlosnog onečišćenja na području parka i okolice.

Nadamo se da će proglašenje parka tamnog neba osvijestiti važnost očuvanja tamnog neba ne samo kao turističkog potencijala, već i zbog zaštite ljudskog zdravlja i cijelog ekosustava koji je tijekom stotina milijuna godina evoluirao uz prirodnu izmjenu dana i noći.

Više o proglašenju Petrove gore međunarodnim parkom tamnog neba možete pročitati klikom ovdje.

Poziv: Prvi hrvatski kongres o svjetlosnom onečišćenju


Prvi hrvatski kongres o svjetlosnom onečišćenju

Otok Rab, 14. - 16. lipnja 2019.

Pozivamo vas na sudjelovanje na prvoj hrvatskoj Konferenciji o svjetlosnom onečišćenju koja će se održati na prekrasnom ambijentu otoka Raba: https://rabsvjetlosnooneciscenje.wordpress.com/

U Hrvatskoj je od 1. travnja 2019. na snazi novi Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, no još je potrebno donijeti podzakonske akte koji bi dodatno definirali ograničenja. S obzirom da su astronomske udruge važan pokretač pozitivnih promjena u pogledu zaštite od svjetlosnog onečišćenja u svojim sredinama, pozivamo vas da se uključite na sudjelovanju u kongresu jer je to od vitalne važnosti za kvalitetno razumijevanje problema i provedbu Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja.

Kongres će se održati u gradu Loparu, u Valamar resortu San Marino.

Sat za planet Zemlju: Poziv gradovima i općinama


U subotu 30. ožujka 2019. diljem svijeta obilježava se Sat za planet Zemlju u svrhu podizanja svijesti o klimatskim promjenama i potrebi za održivim razvojem i racionalnim korištenjem prirodnih resursa i energije. Sat za planet Zemlju je osmišljen tako da se svi mogu uključiti u podizanje svijesti o klimatskim promjenama tako što će u subotu 30. ožujka 2019. na sat vremena ugasiti rasvjetu u kući, na dvorištu, šetnici, trgu, … Hrvatski astronomski savez i Naše nebo – Udruga za zaštitu noćnog neba ovim putem pozivaju sve gradove i općine da se priključe ovoj akciji i ugase na sat vremena dio javne rasvjete na svom području te da informiraju javnost o tom događaju i prijave događanje na internetskoj stranici ove akcije https://www.earthhour.org. Molimo još jednom sve gradove i općine da se priključe ovoj akciji podizanja svijesti o klimatskim promjenama, podrže nastojanja oko očuvanja prirodnog okoliša i održivog razvoja te nastojanja za smanjenje svjetlosnog onečišćenja.

Poziv na javnu tribinu: Astronomija, turizam i svjetlosno onečišćenje


U subotu 20. listopada 2018. u 18:00 sati u dvorani Kuće Betanija (Kaciol 38, Veli Lošinj) održati će se javna tribina koja će tematizirati astronomiju u okviru turističke ponude i nastojanja oko smanjenja svjetlosnog onečišćenja radi valoriziranja zvjezdanog neba kao turističkog resursa. Tribina će se održati u sklopu 3. Susreta astronomskih društava Hrvatske.

Podrška međunarodnih stručnjaka donošenju novog Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja


Međunarodni sručnjaci iz polja za umjetnu rasvjetu tijekom noći (ALAN), noćni okoliš, vanjsku rasvjetu, biologiju, ljudsko zdravlje, astronomiju i satelitski monitoring uputiili su pismo podrške s preporukama za donošenje novog Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja. Tekst pisma možete pročitati klikom ovdje.

NOVI ZAKON O ZAŠTITI OD SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA - MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE POD PRITISKOM INDUSTRIJE RASVJETE


Obzirom da se kao i obično u Hrvatskoj radi pojedinačnih uglavnom ekonomskih interesa neke stvari počinju rješavati ispod stola, iza zatvorenih vrata i daleko od očiju javnosti želimo reagirati i upoznati javnost sa situacijom pritiska industrije rasvjete na proces donošenja Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja.

Svjetlosno onečišćenje je promjena razine prirodne svjetlosti u noćnim uvjetima uzrokovana emisijom svjetlosti iz umjetnih izvora svjetlosti, koja štetno djeluje na ljudsko zdravlje i ugrožava sigurnost u prometu zbog bliještanja, neposrednog ili posrednog zračenja svjetlosti prema nebu ometa život i/ili seobu ptica, šišmiša, kukaca i drugih životinja te remeti rast biljaka, ugrožava prirodnu ravnotežu na zaštićenim područjima, ometa profesionalno i/ili amatersko astronomsko promatranje neba i nepotrebno troši energiju te narušava sliku noćnog krajobraza.

Novi Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja prošao je prvo čitanje u Saboru na 9. sjednici 28. rujna 2018. te je donesen zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona sa 80 glasova za i 43 suzdržana, a sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona. Dakle, zakonski je prijedlog prošao redovitu proceduru na početku koje je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike pokrenulo Radnu skupnu za izradu Nacrta prijedloga zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja te je nakon završetka rada te skupine pokrenut postupak za donošenje zakona, predstavljen prijedlog zakona, provedeno javno savjetovanje i razmatranje u radnim tijelima te je zakon prošao prvo čitanje.

Nakon ove redovite procedure, na pritisak industrije rasvjete dolazi do one neredovite procedure odnosno samo pojedini članovi radne skupine za izradu nacrta zakona bivaju 16. listopada 2018. putem e-pošte pozvani iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike na hitni sastanak koji bi se trebao održati u Ministarstvu 18. listopada 2018. godine. Ne treba niti spominjati da je vrlo sumnjivo ovakvo sazivanje sastanka u Ministarstvu izvan redovite procedure koja je provedena, a još je sumnjivije što je na dotični sastanak pozvano samo 5-6 ljudi iz radne skupine, a ne kompletna radna skupina koja je bila sastavljena od 20-ak ljudi.

Što industriji rasvjete smeta?

Kao prvo, smeta im što se zakon uopće donosi jer tvrde da većina zemalja EU nema ovakav zakon pa što bi ga mi imali kada ga neke druge veće zemlje nemaju. Smeta im dotični zakon jer će zaustaviti prekomjerno postavljenje rasvjete, a trebamo napomenuti da je to kod nas pošast poput one sa farbanjem tunela jer primjerice Hrvatska na 1000 stanovnika ima indeks isijane svjetlosti u vis od 92,3 dok jedna Njemačka koja ovakvog zakona nema ima isti indeks od 38,2 što je podatak dobiven iz satelitskih snimaka (https://www.lightpollutionmap.info/LP_Stats/) pa je jasno da jedna Njemačka racionalno postavlja rasvjetu za razliku od jedne Hrvatske, ali mi smo bogatiji od Njemačke i kod nas je sve fantastično od zdravstva, školstva pa do mirovinskog sustava pa imamo novaca da ga razbacujemo na rasvjetu. Drugi problemi koji industriju muče su ograničenja isijavanja svjetlosti iznad horizontale, ograničenje korelirane temperature boje svjetlosti na ne više od 2700 K, zabrane da se ljudima svijetli u prozore i vrata, zabrane da svjetlosni snopovi šaraju noćnim nebo, ... Uglavnom, industriji rasvjete smeta sve što štiti ljudsko zdravlje i prirodni okoliš i sad su spremi učiniti sve mimo redovite procedure kako bi srušili ovaj zakon isključivo radi profita.

Međunarodne pohvale novom zakonu

Nakon što je Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja prošao prvo čitanje u Saboru, nije mnogo trebalo da stignu i prve međunarodne pohvale od Međunarodne organizacije za zaštitu noćnog neba (International Dark Sky Association – IDA: http://darksky.org/croatian-light-pollution-law/) i Slovenske udruge za zaštitu noćnog neba Tamnog neba Slovenije, ali to industriji nije bitno njima je bitan samo profit i kako sami tvrde zašto bi Hrvatska prednjačila u zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, zaštiti ljudskog zdravlja i prirodnog okoliša jer valjda trebamo prednjačiti u svjetlosnom onečišćenju, uništavanju ljudskog zdravlja i prirodnog okoliša kako bi pojedinci još više zarađivali na grbači poreznih obveznika.

Tajnik HAS-a i Našeg neba:

Dorian Božičević, mag. theol.

Međunarodna pohvala nacrtu novog Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja


Međunarodna organizacija za zaštitu noćnog neba (International Dark Sky Association / IDA) pohvalila je trud i rad Hrvatskog astronomskog saveza i Našeg neba - Udruge za zaštitu noćnog neba po pitanju nacrta novog Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja pa će Hrvatska osim po sportskim rezultatima možda postati poznata kao jedna od najnaprednijih zemalja po pitanju zaštite od svjetlosnog onečišćenja ako zakon bude usvojen u obliku u kojem je predložen. Cijeli članak možete pročitati na sljedećoj poveznici:  http://darksky.org/croatian-light-pollution-law/

Novi Zakon o svjetlosnom onečišćenju prošao prvo čitanje


Novi Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja prošao je prvo čitanje. Velik je još posao pred nama kako bi što kvalitetnije štitili noćno nebo, prirodni okoliš i ljudsko zdravlje, a i prestali se bespotrebno razbacivati novcem poreznih obveznika. Više informacija o prijedlogu Zakona i saborskoj raspravi možete pronaći klikom ovdje.

Utjecaj svjetlosnog onečišćenja na ljudsko zdravlje


Tajnik Hrvatskog astronomskog saveza i Našeg neba - Udruge za zaštitu noćnog neba Dorian Božičević, mag. theol. je sklopu 1. znanstveno stručnog kongresa "LJEČILIŠNI TURIZAM I PRIRODNI LJEKOVITI ČINITELJI" koji se održao od 31. kolovoza do 2. rujna 2018. na Rabu u organizaciji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije održao predavanje na temu "Utjecaj svjetlosnog onečišćenja na ljudsko zdravlje" o čemu je publiciran i članak u zborniku radova sa kongresa.

IAU/CIE (Beč) - Smanjenje svjetlosnog onečišćenja i radio smetnji kroz zaštitu područja i obrazovanje


Zajednička rasprava i radionice Međunarodne astronomske unije (IAU) i Međunarodne komisije za rasvjetu (CIE) - Smanjenje svjetlosnog onečišćenja i radio smetnji kroz zaštitu područja i obrazovanje

Zvjezdarnica Kuffner, Beč, 24. i 26. kolovoza 2018.

U sklopu 30. Generalne skupštine Međunarodne astronomske unije koja se odvija u Beču od 20. do 31. kolovoza 2018. Međudivizijska komisija za zaštitu postojećih i potencijalnih promatračkih mjesta Međunarodne astronomske unije i Međunarodna komisija za rasvjetu organizirale su raspravu i radionice na temu Smanjenje svjetlosnog onečišćenja i radio smetnji kroz zaštitu područja i obrazovanje. Rasprava i radionice su se odvijale 24. i 26. kolovoza 2018. u prostorijama Zvjezdarnice Kuffner.

U petak 24. kolovoza 2018. raspravu i radionice su otvorili predsjedavajući komisije Richard Grenn (IAU) i domaćin direktor Zvjezdarnice Kuffner Günter Wuchterl. Prvog dana održana su sljedeća predavanja i prezentacije:

 • Kathryn Nield (CIE) – Pregled svrhe i aktivnosti Međunarodne komisije za rasvjetu
 • Richard Wainscoat (IAU/Sveučilište Havaji/Zvjezdarnica Havaji) – Perspektiva Međunarodne astronomske unije: tehnički izazovi i preporučeni standardi za zaštitu zvjezdarnica
 • Richard Green (IAU/Sveučilište Arizona/Zvjezdarnica Steward, SAD) – Mjerenje i modeliranje doprinosa umjetne rasvjete svjetlini noćnog neba
 • Dionyz Gasparovsky (CIE) – Publikacije Međunarodne komisije za rasvjetu u vezi sa zaštitom od svjetlosnog onečišćenja
 • Peter Blattner (CIE) – Izazovi kod mjerenja rasvijetljenosti i preporuka standarda
 • Andrej Mohar (IAU/Tamno nebo Slovenija) – O mjerenju rasvijetljenosti cesta, građevina i reklamnih panoa
 • Andreas Haenel (IAU) – Parkovi tamnog neba u Njemačkoj i centralnoj Europi kao primjeri dobre prakse: mjerenja, politički aktivizam i rasvjetljavanje
 • Chris Kyba (IAU) – Umjetno osvjetljena površina Zemlje tijekom noći – povećanje zračenja i područja

 

Na koncu prvog dana je održana rasprava, a nakon rasprave se održao zatvoreni sastanak Međudivizijske komisije za zaštitu postojećih i potencijalnih promatračkih mjesta Međunarodne astronomske unije i Međunarodne komisije za rasvjetu te obilazak Zvjezdarnice Kuffner kroz koju nas je proveo njen direktor Günter Wuchterl.

U drugi dan rasprave i radionica nas je uvela Constance Walker (IAU/NOAO - Nacionalni optički astronomski opservatorij – Tucson, Arizona, SAD). U nedjelju 26. kolovoza 2018. održana su sljedeća predavanja i prezentacije:

 

 • Fabio Falchi (Cielu buio Italia/Tamno nebo Italija) – Vrli i rasipnici u svjetlosnom onečišćenju: Usporedba među administrativnim regijama u Europi i SAD-u
 • Harvey Liszt (NRAO – Nacionalni radio astronomski opservatorij, Charlottesville, Virginia, SAD) – Informacija o nastojanjima oko zaštite radijskog spektra
 • Richard Green (IAU/Sveučilište Arizona/Zvjezdarnica Steward, SAD) – Rastuća opasnost od svjetlosnog onečišćenja za zvjezdarnice na zemlji
 • Pedro Sanhueza (Ured za zaštitu od svjetlosnog onečišćena sjevernog Čilea) – Smanjenje svjetlosnog onečišćenja i onečišćenja radijskog spektra u sjevernom Čileu
 • Richard Wainscoat (IAU/Sveučilište Havaji/Zvjezdarnica Havaji) – Zaštita zvjezdarnica na Mauna Kea-i
 • Günter Wuchterl (Zvjezdarnica Kuffner, Beč, Austria) – Austrijska lokacija svjetske baštine i zaštićena područja tamnog neba
 • Franz Binder i Tomas Posh (Sveučilište u Beču/Sveučilišna zvjezdarnica u Beču, Austria) – Stanje svjetlosnog onečišćenja u gornjoj Austriji i Beču – Što možemo naučiti iz podataka prikupljenih SQM-om
 • Javier Diaz Castro (Sveučilište u Granadi) – Certifikacija rasvjetnih tijela i novi kriteriji za LED rasvjetu
 • Valentin Grigore i Ioana Stela (Društvo za meteore i astronomiju, Rumiunjska) – Tamno nebo – Biti ili ne biti – Studija slučaja: La Palma i Tenerife – Globalno rješenje za globalni problem
 • Christopher Baddiley (Park prirode Marven Hills, UK) – Mjerenje i modeliranje svjetlosnog onečišćenja radi uvođenja LED rasvjetnih tijela s bogatim plavim spektrom u Malvern Hills-u
 • Zouhair Benkhaldoun (Odsjek za fiziku, Marakeš, Maroko) – Park tamnog neba Atlas: Prema stvaranju prvog parka tamnog neba u sjevernoj Africi
 • Lucia Garcia (Stars4all, Španjolska) – Stars4all TESS-W fotometar za mjerenje svjetline noćnog neba
 • Lyiong Liu (Zvjezdarnica Ali, Tibet) – Zaštita Zvjezdarnice Ali i njene okolice
 • Nuno Gomes - Rendžeri tamnog neba: most između škola i zajednice
 • Constance Walker (IAU/NOAO - Nacionalni optički astronomski opservatorij – Tucson, Arizona, SAD) – Kvaliteta rasvjete: edukacijski paket – podizanje svijesti slijedeće generacije
 • Constance Walker (IAU/NOAO - Nacionalni optički astronomski opservatorij – Tucson, Arizona, SAD) – Projekt Globe at Night: građani i znanost - procjena tamnoće našeg neba
 • Anette Krop Benesch – Utjecaj svjetlosnog onečišćenja na ekologiju, zdravlje i društvo
 • Beatriz Garcia (Institut za tehnologiju i detekciju astročestica, Mendoza; Argentina) – Programi i aktivnosti oko zaštite tamnog neba u Južnoj Americi
 • Fernando Avila Castro (Nacionalni astronomski opservatorij, Meksiko) - Programi i aktivnosti oko zaštite tamnog neba u Srednjoj Americi
 • Constance Walker (IAU/NOAO - Nacionalni optički astronomski opservatorij – Tucson, Arizona, SAD) – Programi i aktivnosti oko zaštite tamnog neba u Sjevernoj Americi
 • Sze-leung Cheung (Nacionalni astronomski opservatorij, Japan) - Programi i aktivnosti oko zaštite tamnog neba u Aziji
 • Prospery Simpemba (Sveučilište Copperbelt – Odjel za fiziku, Kiwe, Zambija) - Programi i aktivnosti oko zaštite tamnog neba u Africi
 • Rosa Doran – Rendžeri tamnog neba i Otvorene škole u borbi protiv svjetlosnog onečišćenja
 • Alejandro Sanchez – Građani za noć
 • Sze-leung Cheung i Constance Walker – Pogled u budućnost: IAU100 – projekt: Tamno nebo za sve

 

Na kraju svakog dana održane su rasprave vezano za teme izlaganja i općeniti su zaključci da treba povećati napore oko smanjenja svjetlosnog onečišćenja osobito kroz obrazovanje te da je potrebno stvoriti pritisak na organizacije koje se bave normiranjem kako bi se revidirale postojeće preporuke i norme koje predviđaju preveliku rasvijetljenost kako bi se pogodovalo industriji koja proizvodi i prodaje rasvjetu.

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja


Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je pokrenulo Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja na sljedećoj poveznici https://esavjetovanja.gov.hr. Javno savjetovanje je otvoeno do 06.07.2018.

POZIV MEĐUNARODNE ASTRONOMSKE UNIJE: PRVA E-IZLOŽBA O SVJETLOSNOM ONEČIŠĆENJU


Međunarodna astronomska unija (IAU) poziva sve zainteresirane da pošalju svoje fotografije za prvu e-izložbu fotografija na temu svjetlosnog onečišćenja koja će se održati u vrijeme 30. generalne skupštine Međunarodne astronomske unije kako bi se pokazao utjecaj svjetlosnog onečišćenja na mjestima važnim za astronomiju. 30. generalna skupština će se održati u Beču od od 20. do 31. kolovoza 2018. godine.
U pozivu stoji: "Pozivamo sve zemlje i astronome da pridonesu podizanju svijesti o vrlo ozbiljnom problemu za okoliš koji nastaje radi svjetlosnog onečišćenja stvarajući i prikazujući kolekciju fotografija noćnih prizora oko zvjezdarnica, koje prikazuju (1) ljepotu noćnog neba bez svjetlosnog onečišćenja ili (2) kako svjetlosno onečišćenje utječe na taj prostor za 1. e-LP izložbu." Poziv za dostavu fotografija je otvoren do 31. srpnja 2018. godine, a fotografije možete poslati putem sljedeće poveznice http://bit.do/lp-exhibit. Tekst poziva sa uputama možete preuzeti klikom ovdje.
MINIMALNI UVJETI ZA JAVNU NABAVU EKOLOŠKE JAVNE RASVJETE I PROMETNE SIGNALIZACIJE U EU


Skupina eksperata za svjetlosno onečišćenje iz Njemačkog udruženja Licht und Natur e.V., Talijanskog udruženja CieloBuio i Slovenskog udruženja Dark-Sky Slovenia donijela je dokument pod nazivom Minimalni uvjeti za javnu nabavu ekološke javne rasvjete i prometne signalizacije u EU. Dokument je preveden na hrvatski jezik i možete ga preuzeti klikom ovdje.
KREĆE IZRADA NOVOG ZAKONA O ZAŠTITI OD SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA


Nakon poziva za imenovanje članova u radnu skupinu za izradu novog Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja u prosincu 2017. godine, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike sazvalo je prvi sastanak radne skupine koji će se održati 01. veljače 2018. u prostorima Ministarstva. Hrvatski astronomski savez i Udruga za zaštitu noćnog neba - Naše nebo imenovali su svoje članove u radnu skupinu, a imenovanja su prihvaćena pa se nadamo da ćemo na ovaj način i direktnim sudjelovanjem u radnoj skupni moći pomoći kako bi se izradilo što bolje novo zakonsko rješenje.
SAVJETOVANJE: ISKAZ O PROCJENI UČINAKA ZA IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O ZAŠTITI OD SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA


Ministarstvo zaštite okoliša i prirode poziva na savjetovanje: Iskaz o procjeni učinaka za izmjene i dopune Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=3697

Tema savjetovanja je: Iskaz o procjeni učinaka za izmjene i dopune Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja

Opis savjetovanja: Problematika zaštite od svjetlosnog onečišćenja u zakonodavstvu Republike Hrvatske regulirana je Zakonom o zaštiti okoliša (Narodne novine, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15 i Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (Narodne novine, broj 114/11). Hrvatski sabor donio je 2011. godine Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (Narodne novine, broj 114/11) kojim se uređuje zaštita od svjetlosnog onečišćenja, načela te zaštite, subjekti koji provode zaštitu, način utvrđivanja standarda upravljanja rasvijetljenošću u svrhu smanjenja potrošnje električne i drugih energija i obveznih načina rasvjetljavanja, kojim se utvrđuju mjere zaštite od prekomjerne rasvijetljenosti, ograničenja i zabrane u svezi sa svjetlosnim onečišćenjem, planiranje gradnje, održavanja i rekonstrukcije rasvjete, odgovornost proizvođača proizvoda koji služe rasvjetljavanju i drugih osoba. Od donošenja Zakona i njegovog stupanja na snagu, prošlo je više od četiri godine. U međuvremenu su stupile na snagu mnoge izmjene i dopune u aktima na području zaštite okoliša i prirode, gradnje, prostornog uređenja i energetike te ostalih relevantnih područja, a koja su usko povezana sa zaštitom od svjetlosnog onečišćenja. Brojne promjene koje su nastupile iskazale su se u neujednačenosti istovrsnih pojmova u više zakonskih akata ili kao referenciranje na postojeće zakonodavstvo iz doba kad je Zakon donesen. Obzirom da ne postoji niti jedna Direktiva Europske unije koja propisuje zaštitu od svjetlosnog onečišćenja, izmjene i dopune Zakona doprinijeti će unaprjeđenju zaštite okoliša od svjetlosnog onečišćenja, čime će Hrvatska biti svrstana u vrh zemalja Europske unije koje imaju propisane mjere zaštite okoliša od svjetlosnog onečišćenja. Krajnji cilj je navedenim izmjenama i dopunama Zakona je unaprijediti uređenje područja zaštite od svjetlosnog onečišćenja, odrediti subjekte koji provode zaštitu, odrediti način utvrđivanja zahtijevanog svjetlotehničkog standarda, utvrditi mjere zaštite od prekomjerne rasvijetljenosti, ograničenja i zabrane u vezi s planiranjem gradnje, održavanjem i rekonstrukcijom sustava vanjske rasvjete.

Javno izlaganje održat će se u srijedu, 10. kolovoza 2016. godine s početkom u 14:00 sati u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, dvorana na III. katu.

Savjetovanje je otvoreno do: 16.8.2016.

ODRŽANA IZBORNA SKUPŠTINA UDRUGE


U sklopu II. Susreta astronomskih društava Hrvatske u petak 18. rujna 2015. u Malom Lošinju održana je izborna skupština Našeg neba - udruge za zaštitu noćnog neba. Na skupštini je izabrano staro/novo vodstvo: Korado Korlević, prof. za predsjednika, Boris Štromar, dipl. ing. za dopredsjednika i Dorian Božičević, mag. theol. za tajnika. Na skupštini se raspravljalo o aktivnostima udruge po pitanju smanjenja svjetlosnog onečišćenja u proteklom razdoblju te budućim aktivnostima.

Konstatirano je da je trenutno najveći problem neprovođenje odredaba Zakona o zaštiti svjetlosnog onečišćenja koji je donesen još 2011. godine i nedoneseni podzakonski akti predviđeni tim zakonom. Radi neprovođenja zakona i nepostojanja podzakonskih akata svjedoci smo vrlo lošeg postavljanja rasvjete poglavito u okviru investicija u turističke objekte gdje se često rasvjeta postavlja na potpuno neekološki način radi "estetike" i "dizajna", a da ista u konačnici nije funkcionalna, ne služi povećanju sigurnosti nego nepotrebno svijetli u nebo i prirodni okoliš čineći štetu čitavom ekosustavu. Najžalosnije je što se danas najčešći primjeri takvih loših i neekoloških projekata rasvjete nalaze u zaštićenim park-šumama i neposrednoj blizini zaštićenih područja prirode uključenih u ekološku mrežu.

Najvažniji zaključak skupštine je da će udruga u suradnji s Hrvatskim astronomskim savezom oformiti povjerenstvo za izradu prijedloga podzakonskih akata na Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja budući da isti nisu doneseni, a da su zadnji prijedlozi podzakonskih akata koje je izradila radna skupina Ministarstva zaštite okoliša i prirode bili loši u smislu preslabe zaštite od svjetlosnog onečišćenja, dozvoljavanja prevelike rasvijetljenosti te vrlo kompliciranih procedura koje bi provedbu istih činile neprovedivom. Treba istaknuti i činjenicu da kod izrade prijedloga podzakonskih akata u radnu skupinu Ministarstva zaštite okoliša i prirode nije bio uključen niti jedan predstavnik Našeg neba - udruge za zaštitu noćnog neba i Hrvatskog astronomskog saveza premda su s naše strane bili predloženi članovi za radnu skupinu.

INSPEKCIJA IZDALA UPOZORENJE RADI KRŠENJA ZAKONA NA ZRĆU


Na našu adresu e-pošte danas je došla obavijest iz Ministarstva zaštite okoliša i prirode - Uprave za inspekcijski nadzor o obaljenom nadzoru i izdanom upozorenju radi kršenja Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja. Obavijest možete pročitati klikom ovdje.
ODGOVOR NA PRIJETNJE SKIRINIH ODVJETNIKA


Obzirom da smo 29. srpnja 2015. zaprimili prijetnju tužbom od zajedničkog odvjetničkog ureda Srećko Obrovac, Sanja Rojnić i Ronald Kontešić iz Pule, a u ime njihove stranke gospodina Deana Skire, prenosimo tekst prijetnji tužbama s odgovorom tajnika naše udruge Doriana Božičevića.

Poštovani,

zaprimili smo vaš dopis ili bolje rečeno prijetnju i želimo vam odgovoriti slijedeće:

 • U vašem dopisu piše: „nakon objave više članaka na internetskim portalima, koji su objavljeni na Vašu inicijativu, a na način da se Deanu Skiri čini šteta, koja se ne odražava samo na njega osobno već i na njegovu tvrtku koja zapošljava 15 ljudi, obraćamo Vam se radi pojašnjenja činjenica i sprečavanja daljnje štete koja može ugroziti egzistenciju tvrtke, a time i petnaest obitelji.“
 • Može vas biti sram što na samom početku vašeg dopisa koristite radnike i njihove obitelji.  Pitam se da li ste radnike i njihove obitelji pitali za dozvolu da ih koristite kao topovsko meso u ovom slučaju. Moram vam reći da je vaš odvjetnički ured jedna vrlo nemoralna organizacija obzirom da koristi radnike i njihove obitelji kako bi se štitio jedan poslodavac, a poslodavac u današnje vrijeme ne bi trebao biti feudalac. Mogu vam još samo citirati encikliku pape Leona XIII. Rerum Novarum i nadati se da ćete shvatiti da se radnike ne smije koristiti na ovakav nemoralan način, a papa u enciklici kaže: „Što se tiče zaštite tjelesnih i izvanjskih dobara, najprije treba bijedne radnike spasiti od ovisnosti od pohlepnih ljudi koji se zlonamjerno i neumjereno služe osobama i stvarima za vlastitu korist.“.
 • U vašem dopisu piše: „Naime, krajnje je nekorektno klevetanje naše stranke po medijima te imputiranje uzrokovanja ekoloških katastrofa i slično, na način da se prezentiraju fotografije koje prikazuju djelovanje reflektora koji nisu sastavni dio projekta naše stranke, već se radi o privremenom i sigurnosnom osvjetljavanju gradilišta koje sa njim nema veze, da se izlazi s podacima i fotografijama koje ne predstavljaju stvarno stanje i konačno stanje jer je gradilište još otvoreno i rasvjeta nije ni približno okončana. Isto tako, očito je da su fotografije preeksponirane što ukazuje na zlonamjerno postupanje.“.
 • Mi ne klevećemo vašu stranku već upozoravamo na činjenično stanje. Ako je projektom vaše stranke predviđen veliki broj rasvjetnih tijela okrenutih da svijetle prema gore u krošnje borova i u nebo, onda je to tako i nikako drukčije i imamo puno pravo upozoravati na to. Uhvatili ste se jednog građevinskog reflektora koji se vidi na fotografijama, a istina je da kad se on ugasi i upali ostatak rasvjete koju je projektirala vaša stranka, situacija svjetlosnog onečišćenja u uvali Čikat i na cijelom otoku Lošinju će biti do sad neviđenih razmjera. Što se tiče ekspozicije fotografija, korištene su ekspozicije koje su normalne za snimanje noćnih krajolika sa zvjezdanim nebom što je sada u Čikatu nemoguće obzirom na rasvjetu koja je postavljena na neekološki način i tu nema nikakve zlonamjernosti. Zlonamjeran je vaš ured i vaša stranka jer nam silom želite oduzeti naše zvjezdano nebo i štetiti prirodnom okolišu otoka Lošinja. Mi naše nebo ne damo!
 • U vašem dopisu piše: „Želimo naglasiti da su u cijelosti u projektu poštivane odredbe Zakona o zaštiti svjetlosnog onečišćenja, da su upotrebljavana isključivo ekološka i energetski učinkovita rasvjetna tijela proizvedena s EU certifikatima, da ni jedna odredba Zakona nije prekršena, a u svezi usmjeravanja svjetlosnih snopova prema nebu, o čemu govore objavljeni članci. Valja napomenuti da nema usmjeravanja svjetlosnih snopova prema nebu, ima usmjeravanja svjetlosnih snopova male snage sa zasjenjenom led tehnologijom prema krošnjama stabala koja reflektiraju minimalno svjetlo u nebo, sigurno manje od 25%, a što je u skladu sa Zakonom. Osvijetljena stabla ne nalaze se u šumi odvojenoj od turističkog kompleksa, radi se o sastavnom dijelu turističkih objekata i šetnice za ljude koji dolaze uživati u prirodi i novim, uređenim objektima na Malom Lošinju.“.
 • Znamo da je primijenjena rasvjeta energetski vrlo učinkovita, ali je postavljena na način da će biti vrlo učinkovita i za ometanje noćnih životinja, migracija ptica i astronomske djelatnosti. Mi smo svjesni da je Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja manjkav i da nisu doneseni podzakonski akti vezani za njegovu provedbu, ali intencija zakona je zaštita od svjetlosnog onečišćenja, a ne omogućavanje svjetlosnog onečišćenja. U Zakonu u članku 2. pod točkom 10. jasno piše da ekološki prihvatljiva svjetiljka ne smije ometati aktivnosti i zdravlje ljudi, utjecati na brojnost i životnu aktivnost divljih svojti u neposrednoj i daljoj okolini. Rasvjeta okrenuta prema krošnjama borova i nebu u neposrednoj blizini zaštićenih područja uključenih u ekološku mrežu NATURA200 i u zaštićenoj park-šumi upravo krši tu odredbu. Isto u članku 22. stavak 3. jasno piše: „Zabranjena je uporaba svjetlosnih snopova bilo kakve vrste ili oblika, mirujućih ili pokretnih, ako su usmjereni prema nebu ili prema površinama koje reflektiraju više od 25% intenziteta prema nebu.“. Rasvjetna tijela koja su u Čikatu okrenuta direktno prema gore i svijetle u krošnje borova i nebo krše i ovu odredbu Zakona.
 • U vašem dopisu piše: „Osim toga, nije predviđeno da krošnje budu osvijetljene cijelu noć, a zimi uopće neće biti osvijetljene. Investitor je uložio znatna sredstva u sustav upravljanja rasvjetom, upravo radi reguliranja vremena djelovanja rasvjete i gašenja iste u točno određeno vrijeme. Sustav dekorativne rasvjete hortikulture u potpunosti je odvojen od sustava sigurnosne javne rasvjete koji će biti programiran da funkcionira u točno ograničenim vremenskim periodima zavisno od doba noći ili o sezoni kad će biti potpuno deaktiviran.“
 • Pozdravljamo što se prilikom projektiranja vodilo računa o poštivanju načela optimizacije koje propisuje zakon, ali smatramo da ni u kojem slučaju rasvjetna tijela ne smiju svijetliti iznad razine horizontale, a pogotovo direktno prema gore u krošnje borova i nebo pa iako to bilo vremenski ograničeno. Rasvjeta koja tuče u krošnje borova i nebo nije prihvatljiva.
 • U vašem dopisu piše: „Projekt rasvjete hotela Bellevue bio je nominiran za prestižnu nagradu LAD u Londonu gdje se vodi računa o svim elementima, pa i o ekološkom aspektu, a Vi govorite o ekološkoj katastrofi!“.
 • Nama ta nominacija za nagradu ništa ne znači, značilo bi nam nešto da ste nominirani za nagradu Greenpeacea ili International Dark Sky Association. Mi govorimo o ekološkoj katastrofi jer ako se nastavi s ovim načinom postavljanja rasvjete, upravo će se to dogoditi. Mi želimo spriječiti ekološku katastrofu.
 • U vašem dopisu piše: „Očito je da ste medije informirali paušalno, bez ikakvih prethodnih informacija, da ste postupili zlonamjerno i time našoj stranci povrijedili ugled i čast, te njemu osobno i njegovoj tvrtci zasigurno nanijeli štetu.“.
 • Mi se ne ponašamo zlonamjerno već to vaša stranka i vi činite. Grijeh vaše stranke je utoliko veći što je stručnjak u području u kojem radi i što svjesno čini to što čini. Svaka šteta koja dolazi iz djelovanja vaše stranke je njegova osobna odgovornost, a na nama je da upozoravamo na moguće posljedice i to ćemo i dalje činiti. Da vaša stranka projektira rasvjetu drugačije svega ovoga ne bi bilo.
 • U vašem dopisu piše: „Molimo Vas da prestanete objavljivati bilo kakve neutemeljene i zlonamjerne članke o rasvjeti u uvali Čikat, da se sa portala odmah maknu dosad objavljeni članci, fotografije i komentari jer će u protivnom naša stranka biti prisiljena zatražiti sudsku zaštitu u kaznenom postupku i postupku radi naknade štete.“.
 • Molim da vašoj stranci prenesete da mi nismo došli njemu svijetliti u kuću nego je on nama došao svijetliti u našu. Ovo što vi činite je direktan napad na slobodu govora i mišljenja. Astronomija na otoku Lošinju ima višestoljetnu povijest od pokretanja prvog pomorskog tečaja 1780. godine, osnivanja Pomorske škole i nastave astronomske navigacije, prve civilne, privatne i amaterske zvjezdarnice na teritoriju RH – Zvjezdarnice „Manora“ koju je od 1893./1894. do 1909. osnovao i vodio Leo Brenner (Spiridion Gopčević), pa sve do današnjeg vremena u kojem na otoku Lošinju svoja sjedišta imaju Astronomsko društvo „Leo Brenner“, Naše nebo – udruga za zaštitu noćnog neba i Hrvatski astronomski savez. Vaša stranka ugrožava našu djelatnost i mi nećemo prestati upozoravati na to! Mi naše zvjezdano nebo i prirodnu tamu noći ne damo! Molimo da uklonite sva rasvjetna tijela koja svijetle u krošnje borova i u nebo te prestanete postavljati rasvjetu na način da ista svijetli u nebo i prirodni okoliš. Mi na Lošinju takvu rasvjetu ne želimo!

U Malom Lošinju, 30. srpnja 2015.

Mnogo vedrih noći,

Predsjednik Astronomskog društva „Leo Brenner“,

tajnik Našeg neba – udruge za zaštitu noćnog neba

i Hrvatskog astronomskog saveza:

Dorian Božičević, mag. theol.

SA CRESA I LOŠINJA SNIMLJEN LASER SA ZRĆA NA PAGU


Herman Mikuž sa Astronomsko geofizikalnog opservatorija Fakulteta za matematiko in fiziko u Ljubljani i osnivač Observatorija Črni vrh te član Društva Temno nebo Slovenije i ove godine ljetuje na Cresu i pomogao nam je napraviti dio nove foto-dokumentacije svjetlosnog onečišćenja. Tijekom noćnog obilaska otoka i snimanja, ulovio je i laser sa Zrća na Pagu. Fotografiju svjetlosnog onečišćenja na Zrću iz bliza nam je poslao kolega Boris Štromar iz Astronomskog društva Beskraj iz Zagreba. Laseri sa Zrća su već više puta prijavljivani inspekciji koja, iako Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja strogo zabranjuje njihovo korištenje, iste nije uklonila, a još manje kaznila prekršitelje. Preostaje nam da se ponovno pišu prijave sve dok inspekcije ne počnu provoditi zakon.

Galeriju slika pogledajte klikom ovdje.

 

 

ALARMANTNO POVEĆANJE SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA NA LOŠINJU!


U noćima 18. i 20. srpnja 2015. posjetio nas je kolega Herman Mikuž sa Astronomsko geofizikalnog opservatorija Fakulteta za matematiko in fiziko u Ljubljani i osnivač Observatorija Črni vrh te član Društva Temno nebo Slovenije kako bi zajedno s predsjednikom Astronomskog društva „Leo Brenner“ te tajnikom Hrvatskog astronomskog saveza i Našeg neba – Udruge za zaštitu noćnog neba Dorianom Božičevićem napravio foto-dokumentaciju stanja svjetlosnog onečišćenja. Obzirom da nas je 2008. posjetio kolega Andrej Mohar iz Društva Temno nebo Slovenije te je i tada bila napravljena foto-dokumentacija stanja svjetlosnog onečišćenja, sada imamo materijal za usporedbu i ocjenu aktualnog stanja. Usporedbom foto-dokumentacije, jasno je da je svjetlosno onečišćenje višestruko poraslo od 2008. godine do danas i da je stanje alarmantno jer se i dalje planira postavljanje velike količine rasvjetnih tijela, a da se pri tome ne pazi da rasvjeta bude ekološka i montirana na ekološki prihvatljiv način.

Fotografija snimljena na južnom dijelu otoka u blizini vrha Pogled 2008.

(Fotografija: Andrej Mohar - Temno nebo Slovenije)

Fotografija snimljena na južnom dijelu otoka u blizini vrha Pogled 2015.

(Fotografija: Herman Mikuž - Astronomsko geofizikalni observatorij Fakulteta za matematiko in fiziko u Ljubljani)

Radi lakšeg snalaženja na obje su slike označena zviježđa Veliki i Mali Medvjed koja se nalaze u smjeru Čikata i Malog Lošinja i sasvim je razvidno višestruko povećanje svjetlosnog onečišćenja uslijed neekološke i neekološki postavljene rasvjete u Čikatu.

Prijetnja ekološkoj mreži NATURA2000

U proteklih godinu dana došlo je do velikog povećanja svjetlosnog onečišćenja na području otoka Lošinja. Stanje je alarmantno jer se postavila i još se postavlja velika količina neekoloških rasvjetnih tijela ili rasvjetnih tijela montiranih na neekološki način da svijetle direktno u nebo i prirodni okoliš. Najveću štetu pri tome čini rasvjeta postavljena u uvali Čikat prilikom rekonstrukcije hotela, vila, šetnice, dijela obalnog pojasa i hortikulture od strane hotelske kuće Jadranka hoteli d.o.o. koja je za projekt rasvjete angažirala dizajnera Deana Skiru. Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Uređenje dijela obalnog pojasa u uvali Čikat na otoku Lošinju napravilo je poduzeće DLS d.o.o. iz Rijeke na osnovu kojega je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdalo rješenje prema kojem nije potrebno izraditi studiju utjecaja na okoliš i ekološku mrežu, a u samom elaboratu nema projekta rasvjete. Zabrinjavajuće je da se nije pristupilo ocjeni utjecaja na okoliš i ekološku mrežu po pitanju rasvjete obzirom da je Čikat okružen zaštićenim područjima uključenim u ekološku mrežu NATURA2000 i to u najvećem dijelu područjima HR3000161 (Cres-Lošinj) i HR1000033 (Kvarnerski otoci), ali i drugima te činjenici da je i sam Čikat područje zaštićene park-šume. Opće je poznata činjenica da neekološka ili neekološki postavljena rasvjeta svijetli stotine kilometara u krug i do vrlo velike visine iznad horizonta što je direktna ugroza za migraciju ptica i za noćne životinje (šišmiše, ćukove, sove, noćne leptire, …). Neekološka ili na neekološki način postavljena rasvjeta u zaštićenoj park-šumi direktno krši svrhu zaštite prema kojoj je park-šuma prirodna ili sađena šuma, veće krajobrazne vrijednosti, namijenjena odmoru i rekreaciji u kojoj su dopušteni samo oni zahvati i radnje čija je svrha njezino održavanje ili uređenje. Postavljanje podne rasvjete, rasvjete koja tuče direktno u nebo, krošnje stabala i koja osvjetljava vegetaciju općenito odozdo prema gore nije ekološki prihvatljiv zahvat bilo gdje, a kamo li u zaštićenoj park-šumi. Udruga za zaštitu noćnog neba podnijela je Inspekciji za zaštitu okoliša i prirode prijavu vezano za svjetlosne snopove koji iz Čikata tuku direktno u nebo i do sada se nitko iz inspekcije nije oglasio pa cijela ova situacija pomalo već podsjeća na već viđene scenarije korupcije odnosno određene sprege između krupnog kapitala i državnih institucija. U pripremi su nove prijave i ne samo po pitanju rasvjete u Čikatu nego i vezano za ostale zagađivače svjetlom koje smo uočili.

Karta područja koja su pod zaštitom i u sklopu ekološke mreže sa označenim mjestima snimanja gore prikazanih fotografija

Širenje svjetlosnog onečišćenja i na južnom dijelu otoka

Obilaskom južnog dijela otoka (jednog od najtamnijih i najočuvanijih područja na otoku Lošinju) osim velikog porasta svjetlosnog onečišćenja radi rasvjete u uvali Čikat, snimili smo i neekološku rasvjetu postavljenu u uvali Balvanida koja je zaštićena u sklopu ekološke mreže NATURA2000 pod brojem HR3000011 (uvala Balvanida) i u kojoj do nedavno uopće nije bilo rasvjete te svjetlosnu kapu od neekološke i loše postavljene rasvjete na otoku Iloviku. Obzirom na trend širenja rasvjete i postavljanja neekološke rasvjete, južni dio otoka Lošinja neće više biti oaza tamnog neba u koju dolaze astronomi i zaljubljenici u noćno nebo.

Fotografija neekološke rasvjete u zaštićenoj uvali Balvanida snimljena na južnom dijelu otoka u blizini vrha Pogled 2015.

(Fotografija: Herman Mikuž - Astronomsko geofizikalni observatorij Fakulteta za matematiko in fiziko u Ljubljani)

 

Fotografija svjetlosne kape koju proizvodi rasvjeta na otoku Iloviku snimljena na južnom dijelu otoka u blizini vrha Pogled 2015.

(Fotografija: Herman Mikuž - Astronomsko geofizikalni observatorij Fakulteta za matematiko in fiziko u Ljubljani)

Direktna šteta za turizam, baštinu i astronomiju

U današnje vrijeme, kada su mnogi gradovi preosvijetljeni i kad se s rijetkih mjesta može vidjeti prirodno noćno nebo, naše prirodno i očuvano nebo postaje turistički resurs i ne samo nebo nego i noć bez previše rasvjete. Prirodna tama tijekom noći potrebna je svima, a osobito onima koji tijekom godine žive u preosvijetljenom prostoru i tijekom godišnjeg odmora žele kvalitetan i potpun odmor. Nema kvalitetnog lječilišnog i zdravstvenog turizma bez očuvanja prirodne tame noći koja omogućuje potpuni odmor, vraćanje normalnom cirkadijanskom ritmu i normalnim razinama lučenja hormona melatonina. Na Lošinju svjetlosno onečišćenje čini i direktnu štetu našoj astronomskoj baštini i budućnosti astronomije na otoku. U Malom Lošinju je djelovala prva civilna, privatna i amaterska zvjezdarnica na području Hrvatske i šire, Zvjezdarnica „Manora“ koju je osnovao i vodio Leo Brenner (Spiridion Gopčević) od 1893./94. do 1909. godine, a danas u Malom Lošinju svoje sjedište imaju Astronomsko društvo „Leo Brenner“, Hrvatski astronomski savez i Naše nebo – Udruga za zaštitu noćnog neba. Sve je više astronoma koji posjećuju naš otok radi očuvanosti noćnog neba, ali sada, opstanak astronomije na otoku Lošinju je doveden u pitanje. Vrlo je neizvjesno do kada ćemo se moći baviti astronomijom na Lošinju i do kada će nam dolaziti astronomi na otok, kada je prirodnog zvjezdanog neba iz dana u dan sve manje.

UPUĆENA PRIJAVA KRŠENJA ZAKONA U ČIKATU


Naše nebo - Udruga za zaštitu noćnog neba danas je uputila prijavu kršenja Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja inspekciji Ministarstva zaštite okoliša i prirode vezano za veliki broj svjetlosnih snopova postavljenih u Malom Lošinju u uvali Čikat unutar područja zaštićene park-šume.

SKIRIN NEBOCID I NA LOŠINJU


Ekocid u zaštićenoj Park-šumi Čikat

Protekla dva dana u posjetu Cresu i Lošinju u sklopu svoje astrofotografske ture bio je naš kolega Boris Štromar predsjednik Astronomskog društva Beskraj iz Zagreba i dopredsjednik Našeg neba – Udruge za zaštitu noćnog neba. Fotografirajući noćne krajolike na Lošinju, nezaobilazna je bila i uvala Čikat u kojoj se trenutno događa neviđeni nebocid u režiji dizajnera rasvjete Deana Skire. Obnovom hotela Bellevue i Alhambra te vila, plaže, hortikulture i šetnice u uvali Čikat, inače području zaštićene Park-šume Čikat, pristupilo se i izradi nove vanjske rasvjete oko objekata čiji dizajn potpisuje megaloluksoman gospodin Skira. Žalosno je da se na otoku koji ima višestoljetnu astronomsku povijest, otoku na kojem se nalazila prva civilna, privatna i amaterska zvjezdarnica u Hrvatskoj (Zvjezdarnica „Manora“) i na kojem svoje sjedište imaju Astronomsko društvo „Leo Brenner“, Hrvatski astronomski savez i Naše nebo – Udruga za zaštitu noćnog neba uništava noćno nebo i to, gdje drugdje, nego usred zaštićene park-šume.

Grubo kršenje Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja

Nije mi jasno čemu služe zakoni i institucije u ovoj državi kada netko, nakon što je donesen Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 114/11) 2011. godine koji u članku 22. stavak 3. jasno kaže: „Zabranjena je uporaba svjetlosnih snopova bilo kakve vrste ili oblika, mirujućih ili pokretnih, ako su usmjereni prema nebu ili prema površinama koje reflektiraju više od 25% intenziteta prema nebu.“, a što je po članku 34. stavak 6. istog zakona kažnjivo novčanom kaznom do 50.000,00 kuna, 2015. godine napravi rasvjetu hotela, vila, šetnice i hortikulture na način da svjetlosni snopovi tuku u nebo i to usred zaštićene park-šume.

Nekad se u Čikatu postavljala ekološka rasvjeta

Ja sam osobno pisao projekt iz kojega je Grad Mali Lošinj 2009./2010. godine dobio sredstva iz natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za zamjenu dijela neekološke rasvjete u uvali Čikat na potezu šetnice od spomenika Ambrozu Haračiću do crkvice Navještenja Marijina, a provedbom tog projekta znatno je smanjeno svjetlosno onečišćenje uvale Čikat te su ostvarene uštede na potrošnji električne energije. Pet godina kasnije u ime progresa i luksomanije jednog dizajnera, zvjezdanog neba u Čikatu više skoro nema.

„Održivi turizam“ i „Otok vitalnosti“

Po pitanju nove rasvjete u Čikatu, čovjek ne može, a da ne zaključi da kada je posrijedi „progres“ ili kako to danas zovu „strateške investicije“, više nije bitna zaštita okoliša, bioraznolikost, energetska učinkovitost pa u konačnici niti ljudsko zdravlje na otoku koji se diči nečime što se zove „održivi turizam“ pod sloganom „Otok vitalnosti“. Ne vidim ničega održivog niti vitalnog u ubijanju ptica, kukaca (osobito noćnih leptira), šišmiša i biljaka na području jedne zaštićene park šume. Još manje vidim održivost turizma u tome da nebo na Lošinju bude poput onog u New Yorku jer turisti na Lošinj valjda dolaze iz razloga što je nebo isto kao i kod kuće, niti se jedna zvijezda na njemu ne vidi.

Odrecite se Skire i svog sjaja njegova!

Na koncu, kao teolog ne mogu, a da ne zavapim: „Odrecite se Skire i svog sjaja njegova!“ i apelirati na zdravu pamet naših turističkih djelatnika rečenicom koju je izrekao poznati rimski filozof Seneca još u I. stoljeću: „Da se zvijezde, mjesto što sjaju uvijek nad našim glavama, mogu vidjeti samo s jedne točke zemaljske kugle, ljudi ne bi prestali u hrpama onamo putovati da motre nebo i da se dive čudesima neba.“. Čisto zvjezdano nebo je u današnje vrijeme turistički resurs i ne samo to, ono je nešto na što buduće generacije imaju pravo prema Općoj deklaraciji o ljudskim pravima budućih generacija koju je donio UNESCO 1994. godine i koja veli: „Osobe koje pripadaju budućim generacijama imaju pravo na nekontaminiranu i neoštećenu Zemlju, uključujući i čisto nebo…“.

Predsjednik Astronomskog društva „Leo Brenner,
tajnik Hrvatskog astronomskog saveza
i Našeg neba – Udruge za zaštitu noćnog neba:
Dorian Božičević, mag. theol.
Razmjere svjetlosnog onečišćenja u Čikatu možete pogledati u galeriji klikom ovdje.

Čikat Boris Štromar

Na fotografiji je usporedba dvije fotografije snimljene istom dužinom ekspozicije i to prve snimljene u Čikatu i nakon toga druge snimljene na južnom dijelu otoka Lošinja prema otoku Iloviku. (Fotografija: Boris Štromar)

 

PREDNOSTI I IZAZOVI LED RASVJETE


Za potrebe upoznavanja šire javnosti, a osobito onih koji planiraju i donose odluke o javnoj rasvjeti, radi trenda sve veće primjene LED rasvjetnih tijela, preveden je tekst koji je objavila International Dark Sky Association pod naslovom The promise and challenges of LED lighting. Prevedenu brošuru možete pronaći u našoj Biblioteci u desnom izborniku pod naslovom Prednosti i izazovi LED rasvjete.

SAT ZA PLANET ZEMLJU - POZIV GRADOVIMA I OPĆINAMA


U subotu 28. ožujka 2015. diljem svijeta obilježava se Sat za planet Zemlju u svrhu podizanja svijesti o klimatskim promjenama i potrebi za održivim razvojem i racionalnim korištenjem prirodnih resursa i energije. Sat za planet Zemlju je osmišljen tako da se svi mogu uključiti u podizanje svijesti o klimatskim promjenama tako što će u subotu 28. ožujka 2015. na sat vremena ugasiti rasvjetu u kući na dvorištu, šetnici, trgu, …

Hrvatski astronomski savez i Naše nebo – Udruga za zaštitu noćnog neba ovim putem javno pozivaju sve gradove i općine da se priključe ovoj akciji i ugase na sat vremena dio javne rasvjete na svom području te da informiraju javnost o tom događaju i prijave događanje na internetskoj stranici ove akcije https://www.earthhour.org.

Osim što će u subotu 28. ožujka 2015. biti obilježen Sat za planet Zemlju, istog dana astronomska društva diljem svijeta obilježavaju Međunarodnu noć ulične astronomije pa će i astronomska društva diljem Lijepe naše organizirati promatranja teleskopima za građane.

Molimo još jednom sve gradove i općine da se priključe ovoj akciji podizanja svijesti o klimatskim promjenama, podrže nastojanja oko očuvanja prirodnog okoliša i održivog razvoja te nastojanja za smanjenje svjetlosnog onečišćenja.

PLAKAT I ČLANAK O SVJETLOSNOM ONEČIŠĆENJU IZ PROFILA


UNESCO je 2015. godinu proglasio Međunarodnom godinom svjetlosti i tehnologija zasnovanih na svjetlu. Uredništva kemije, biologije, fizike i geografije izdavačke kuće Profil tim su povodom priredila plakat Svjetlosno onečišćenje, a predsjednik Astronomskoga društva Beskraj, Boris Štromar, članak o svjetlosnom onečišćenju koji možete preuzeti klikom ovdje. Nastavnici geografije plakat će moći preuzeti na 61. zimskom seminaru geografa, a nastavnici kemije, biologije i fizike od Profilovih terenskih predstavnika u svojoj školi. Nadamo se da ćete materijale rado dijeliti s učenicima, kolegicama i kolegama u nastojanju da s učenicima radite kreativno i kvalitetno, kažu iz Profila.

DOPIS MINISTRU ZAŠTITE OKOLIŠA I PREMIJERU


Hrvatski astronomski savez i Naše nebo - Udruga za zaštitu noćnog neba uputili su dopise ministru zaštite okoliša Mihaelu Zmajloviću i premijeru Zoranu Milanoviću sa zahtjevom da se Uredba o standardima upravljanja rasvijetljenošću, Pravilnik o načinu praćenja rasvijetljenosti i Pravilnik o načinu rasvjetljavanja stave u privremeno mirovanje tj. da se isti akti ne donesu u ovom obliku te da se u postupak izrade tih akata uključe predstavnici civilnog društva tj. predstavnici astronomskih društava, Našeg neba i Hrvatskog astronomskog saveza. Ukoliko ovi akti budu doneseni u ovom obliku, isti će napraviti suprotni učinak o onog koji je bio predviđen Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, a to je smanjenje svjetlosnog onečišćenja, energetska učinkovitost, zaštita okoliša i uštede na potrošnji električne energije, a samim time i uštede u proračunima države, lokalne i redionalne samouprave. Dopis upućen premjeru možete pročitati klikom ovdje, a dopis upućen ministru klikom ovdje.
POZIV NA PREDSTAVLJANJE PODZAKONSKIH AKATA O SVJETLOSNOM ONEČIŠĆENJU


Ministarstvo zaštite okoliša i prirode poziva na javno predstavljanje podzakonskih akata o svjetlosnom onečišćenju koji su u postupku donošenja. Predstavljanje će se održati u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i prirode (Republike Austrije 14, Zagreb) u srijedu 5. ožujka 2014. s početkom u 11:00 sati. Za sudjelovanje na predstavljanju potrebno se e-poštom najaviti g. Željku Krevželj (zeljko.krevzelj@mzoip.hr). Obzirom da su astronomske udruge, Hrvatski astronomski savez, a i Naše nebo - Udruga za zaštitu noćnog neba bili isključeni iz procesa izrade ovih akata iako smo pravovremeno dostavili imenovanje naših predstavnika u radne skupine, molimo sve predstavnike astronomskih udruga koji mogu prisustvovati predstavljanju da to učine i tamo iznesu svoje primjedbe. Službeni poziv na predstavljanje možete vidjeti klikom ovdje, a nacrt prijedloga Uredbe o standardima upravljanja rasvjetljenošću klikom ovdje.
SVJETLOSNO ONEČIŠĆENJE NA HTV 4


U srijedu 04. prosinca 2013. u 20:20 sati na HTV 4 Boris Štromar i Korado Korlević gostovali su u emisiji "Govornica" na temu svjetlosnog onečišćenja i Petrova Gora kao park tamnog neba. Emisiju možete pogledatina web stranicama HTV-a klikom ovdje (izaberite Govornica 04.12.2013.). U emisiji su prikazane neke timelapse snimke sa Petrove Gore, astrofotografije, a i poneki kadar koji je snimio Dag Oršić na ovogodišnjem Petrova Gora Star Party-u.

POZIV NA SKUP/TRENING - USPOREDBA TEHNIKA MJERENJA SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA


Tamno nebo Slovenija poziva sve zainteresirane da se odazovu na skup/trening Usporedba tehnika mjerenja svjetlosnog onečišćenja koji će se održati na Lastovu od 31. kolovoza do 8. rujna 2013. godine. Detalje o pozivu možete pronaći klikom ovdje.

JAVNA RASPRAVA O UREDBI O STANDARDIMA UPRAVLJANJA RASVJETLJENOŠĆU


Ministarstvo zaštite okoliša i prirode otvorilo je javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Uredbe o standardima upravljanja rasvijetljenošću dana 17. lipnja 2013. Trajanje javne rasprave predviđeno je do 17. srpnja 2013. U svrhu što učinkovitije rasprave i pronalaženja najboljih rješenja vezanih uz pitanja koja se reguliraju Nacrtom prijedloga Uredbe, trajanje javne rasprave produljuje se do 16. kolovoza 2013. Više o javnoj raspravi klikom ovdje. Nacrt prijedloga Uredbe možete pronaći i u rubrici Zakoni i pravilnici.

DONESEN ZAKON O ZAŠTITI OD SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA


Na 24. sjednici Sabora RH 30. rujna 2011. sa 90 glasova "za", 1 "protiv" i 4 "suzdržana" usvojen je Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja. Ovaj Zakon predstavlja osnovni okvir za zaštitu od svjetlosnog onečišćenja, a očekuje se donošenje podzakonskih i provedbenih akata u slijedećih godinu dana. Biti će potrebno da cijela astronomska zajednica budno prati daljnji tijek donošenja pravilnika i provedbenih mjera, te da bude uključena u njihovo donošenje kako bi se noćno nebo sačuvalo za buduće generacije.
Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja možete pronaći u rubrici Zakoni i pravilnici ili na stranicama Narodnih novina pod brojem NN 114/11.

POZIV ZA IMENOVANJE ČLANOVA U RADNU SKUPINU


Ministarstvo zaštite okoliša i prirode poziva udruge za zaštitu okoliša, stručna udruženja i znanstvene institucije da dostave prijedloge za imenovanje članova u radnu skupinz za izradu nacrta Uredbe propisane člankom 15. Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (Narodne novine 114/11). Više informacija možete pronaći klikom ovdje, a tekst poziva klikom ovdje.

POZIV ZA IMENOVANJE ČLANOVA U RADNE SKUPINE


Ministarstvo zaštite okoliša i prirode poziva udruge za zaštitu okoliša, stručna udruženja i znanstvene institucije da dostave prijedloge za imenovanje članova radne skupine za izradu nacrta dvaju pravilnika koji su propisani člankom 16. stavkom 2. i člankom 19. stavkom 2. Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (Narodne novine 114/11). Više informacija na www.mzoip.hr. Tekst poziva možete pronaći klikom ovdje.

POTPISAN MEMORANDUM O SURADNJI


U Daruvaru 25. ožujka 2012. za vrijeme manifestacije "10 dana astronomije u Daruvaru" potpisan je Memorandum o suradnji Hrvatskog astronomskog saveza i Saveza astronoma amatera Srbije. Među točkama memoranduma o suradnji pronašla se i točka o suradnji na smanjenju svjetlosnog onečišćenja u regiji. Više na www.astronomskisavez.hr.

TRIBINA O SVJETLOSNOM ONEČIŠĆENJU


U srijedu 14. ožujka u 19 sati u prostorijama Zelene akcije, Frankopanska 1, Zagreb održati će se tribina na kojoj će se raspravljati o svjetlosnom onečisćenju i Zakonu o zaštiti od svjetlosnog onečisćenja (NN 114/11), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2012.
Tribinu organizira Zelena akcija u okviru projekta "Zakonodavstvo RH na polju zaštite okolisa u procesu pristupanja EU".

Moderator: Eugen Vuković (koordinator projekta i voditelj info-centra Zelene akcije)

Izlagači: Ljubo Perušić (svjetlotehnicar); Boris Štromar (astronom); Petra Korlević (biologinja); Nikola Biliškov (Zelena akcija)

Među uzvanicima bit će i predstavnici MZOP-a.