D A R K   -   S K Y   C R O A T I A   - - -   C I E L O   B U I O   -   C R O A Z I A   - - -   T A M N O   N E B O   -   H O R V A Š K A

DONESEN ZAKON O ZAŠTITI OD SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJANa 24. sjednici Sabora RH 30. rujna 2011. sa 90 glasova "za", 1 "protiv" i 4 "suzdržana" usvojen je Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja. Ovaj Zakon predstavlja osnovni okvir za zaštitu od svjetlosnog onečišćenja, a očekuje se donošenje podzakonskih i provedbenih akata u slijedećih godinu dana. Biti će potrebno da cijela astronomska zajednica budno prati daljnji tijek donošenja pravilnika i provedbenih mjera, te da bude uključena u njihovo donošenje kako bi se noćno nebo sačuvalo za buduće generacije.
Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja možete pronaći u rubrici Zakoni i pravilnici ili na stranicama Narodnih novina pod brojem NN 114/11.

<<< nazad