D A R K   -   S K Y   C R O A T I A   - - -   C I E L O   B U I O   -   C R O A Z I A   - - -   T A M N O   N E B O   -   H O R V A Š K A

DOPIS MINISTRU ZAŠTITE OKOLIŠA I PREMIJERUHrvatski astronomski savez i Naše nebo - Udruga za zaštitu noćnog neba uputili su dopise ministru zaštite okoliša Mihaelu Zmajloviću i premijeru Zoranu Milanoviću sa zahtjevom da se Uredba o standardima upravljanja rasvijetljenošću, Pravilnik o načinu praćenja rasvijetljenosti i Pravilnik o načinu rasvjetljavanja stave u privremeno mirovanje tj. da se isti akti ne donesu u ovom obliku te da se u postupak izrade tih akata uključe predstavnici civilnog društva tj. predstavnici astronomskih društava, Našeg neba i Hrvatskog astronomskog saveza. Ukoliko ovi akti budu doneseni u ovom obliku, isti će napraviti suprotni učinak o onog koji je bio predviđen Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, a to je smanjenje svjetlosnog onečišćenja, energetska učinkovitost, zaštita okoliša i uštede na potrošnji električne energije, a samim time i uštede u proračunima države, lokalne i redionalne samouprave. Dopis upućen premjeru možete pročitati klikom ovdje, a dopis upućen ministru klikom ovdje.

<<< nazad