D A R K   -   S K Y   C R O A T I A   - - -   C I E L O   B U I O   -   C R O A Z I A   - - -   T A M N O   N E B O   -   H O R V A Š K A

ODRŽANA IZBORNA SKUPŠTINA UDRUGEU sklopu II. Susreta astronomskih društava Hrvatske u petak 18. rujna 2015. u Malom Lošinju održana je izborna skupština Našeg neba - udruge za zaštitu noćnog neba. Na skupštini je izabrano staro/novo vodstvo: Korado Korlević, prof. za predsjednika, Boris Štromar, dipl. ing. za dopredsjednika i Dorian Božičević, mag. theol. za tajnika. Na skupštini se raspravljalo o aktivnostima udruge po pitanju smanjenja svjetlosnog onečišćenja u proteklom razdoblju te budućim aktivnostima.

Konstatirano je da je trenutno najveći problem neprovođenje odredaba Zakona o zaštiti svjetlosnog onečišćenja koji je donesen još 2011. godine i nedoneseni podzakonski akti predviđeni tim zakonom. Radi neprovođenja zakona i nepostojanja podzakonskih akata svjedoci smo vrlo lošeg postavljanja rasvjete poglavito u okviru investicija u turističke objekte gdje se često rasvjeta postavlja na potpuno neekološki način radi "estetike" i "dizajna", a da ista u konačnici nije funkcionalna, ne služi povećanju sigurnosti nego nepotrebno svijetli u nebo i prirodni okoliš čineći štetu čitavom ekosustavu. Najžalosnije je što se danas najčešći primjeri takvih loših i neekoloških projekata rasvjete nalaze u zaštićenim park-šumama i neposrednoj blizini zaštićenih područja prirode uključenih u ekološku mrežu.

Najvažniji zaključak skupštine je da će udruga u suradnji s Hrvatskim astronomskim savezom oformiti povjerenstvo za izradu prijedloga podzakonskih akata na Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja budući da isti nisu doneseni, a da su zadnji prijedlozi podzakonskih akata koje je izradila radna skupina Ministarstva zaštite okoliša i prirode bili loši u smislu preslabe zaštite od svjetlosnog onečišćenja, dozvoljavanja prevelike rasvijetljenosti te vrlo kompliciranih procedura koje bi provedbu istih činile neprovedivom. Treba istaknuti i činjenicu da kod izrade prijedloga podzakonskih akata u radnu skupinu Ministarstva zaštite okoliša i prirode nije bio uključen niti jedan predstavnik Našeg neba - udruge za zaštitu noćnog neba i Hrvatskog astronomskog saveza premda su s naše strane bili predloženi članovi za radnu skupinu.

<<< nazad