D A R K   -   S K Y   C R O A T I A   - - -   C I E L O   B U I O   -   C R O A Z I A   - - -   T A M N O   N E B O   -   H O R V A Š K A

TRIBINA O SVJETLOSNOM ONEČIŠĆENJUU srijedu 14. ožujka u 19 sati u prostorijama Zelene akcije, Frankopanska 1, Zagreb održati će se tribina na kojoj će se raspravljati o svjetlosnom onečisćenju i Zakonu o zaštiti od svjetlosnog onečisćenja (NN 114/11), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2012.
Tribinu organizira Zelena akcija u okviru projekta "Zakonodavstvo RH na polju zaštite okolisa u procesu pristupanja EU".

Moderator: Eugen Vuković (koordinator projekta i voditelj info-centra Zelene akcije)

Izlagači: Ljubo Perušić (svjetlotehnicar); Boris Štromar (astronom); Petra Korlević (biologinja); Nikola Biliškov (Zelena akcija)

Među uzvanicima bit će i predstavnici MZOP-a.

<<< nazad