D A R K   -   S K Y   C R O A T I A   - - -   C I E L O   B U I O   -   C R O A Z I A   - - -   T A M N O   N E B O   -   H O R V A Š K A

UPUĆENA PRIJAVA KRŠENJA ZAKONA U ČIKATUNaše nebo - Udruga za zaštitu noćnog neba danas je uputila prijavu kršenja Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja inspekciji Ministarstva zaštite okoliša i prirode vezano za veliki broj svjetlosnih snopova postavljenih u Malom Lošinju u uvali Čikat unutar područja zaštićene park-šume.

<<< nazad