D A R K   -   S K Y   C R O A T I A   - - -   C I E L O   B U I O   -   C R O A Z I A   - - -   T A M N O   N E B O   -   H O R V A Š K A

Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja napokon u punoj primjeni!Nakon što je u travnju 2019. godine na snagu stupio novi Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, a u studenom 2020. godine Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljivanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima, krajem veljače su napokon stupila na snagu i posljednja dva pravilnika propisana zakonom, Pravilnik o mjerenju i načinu praćenja rasvijetljenosti okoliša i Pravilnik o sadržaju, formatu i načinu izrade plana rasvjete i akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete. Stupanjem na snagu ovih dvaju pravilnika novi Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja sada je u punoj primjeni.

Počeli su teći rokovi za jedinice lokalnih samouprava i operatore vanjske rasvjete

Od 24. veljače 2023. počeli su teći rokovi od 12 mjeseci jedinicama lokalne samouprave i operatorima javne rasvjete za izradu Plana rasvjete i Akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete te rok od 12 godina u kojem bi sva vanjska rasvjeta trebala biti u skladu s novim zakonom. Obavezama jedinicama lokalne samouprave tu nije kraj jer dio djelokruga nadzora, osim što ga provodi inspekcija nadležna za područje zaštite okoliša, spušten je u ingerenciju komunalnih redarstava pa će lokalne samouprave očito morati uložiti sredstva i napor u dodatno osposobljavanje komunalnih redara vezano za provedbu mjera zaštite od svjetlosnog onečišćenja. Sukladno zakonu, građani sada, osim inspekciji nadležnoj za zaštitu okoliša, svoje prigovore vezano za kršenje Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja na lokalnoj razini mogu podnijeti i komunalnim redarstvima.

Poveznice na zakon i pravilnike:

• Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19) - https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_02_14_271.html

• Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima (NN 128/20) - https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_11_128_2442.html

• Pravilnik o mjerenju i načinu praćenja rasvijetljenosti okoliša (NN 22/23) - https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_02_22_376.html

• Pravilnik o sadržaju, formatu i načinu izrade plana rasvjete i akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete (NN 22/23) - https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_02_22_377.html

<<< nazad